Cách xem Câu chuyện trên YouTube

Câu chuyện là một loạt các video ngắn mà bạn có thể xem trên ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động trên đầu nguồn cấp dữ liệu Kênh đăng ký, từ tab Câu chuyện của người sáng tạo, từ trang chủ của bạn hoặc trên một số trang xem. Mỗi câu chuyện tồn tại trong 7 ngày. 

Lưu ý: Tính năng Câu chuyện hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm và được cung cấp cho tất cả các kênh đủ điều kiện có hơn 10.000 người đăng ký. Tính năng Câu chuyện có thể mất tối đa 4 tuần để xuất hiện sau khi kênh đạt 10.000 người đăng ký.

Cách xem Câu chuyện trên YouTube

  1. Khi người sáng tạo chia sẻ một câu chuyện mà bạn chưa xem, bạn sẽ nhìn thấy một vòng tròn nhiều màu sắc bao quanh ảnh hồ sơ của họ. Nhấn vào ảnh hồ sơ này để xem câu chuyện của họ.
  2. Nhấn vào bên trái hoặc bên phải trình phát để chuyển đến video trước đó hoặc video tiếp theo trong câu chuyện.
  3. Nhấn và giữ màn hình để tạm dừng.

Để đăng ký một kênh trong khi xem câu chuyện của người sáng tạo, bạn có thể nhấn vào nút Đăng ký trong video đó. Bạn cũng có thể loại bỏ câu chuyện bằng cách nhấn vào dấu .

Lưu ý: Bạn có thể xem lại và xóa lịch sử xem Câu chuyện tại myactivity.google.com.

Báo cáo một câu chuyện

Nếu cảm thấy câu chuyện mà bạn đang xem có nội dung không phù hợp, bạn có thể báo cáo câu chuyện đó:

  1. Ở góc dưới cùng bên phải của câu chuyện đó, hãy nhấn vào biểu tượng Menu .
  2. Chọn Báo cáo

Nhận xét về một câu chuyện

Bạn cũng có thể nhận xét công khai một câu chuyện và xem các nhận xét khác. Để nhận xét, hãy nhấn vào ô nhập nhận xét. 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?