Pozeranie príbehov na YouTube

Príbehy predstavujú zbierky krátkych videí. Môžete si ich pozrieť v mobilnej aplikácii YouTube navrchu informačného kanála odberov, na karte „Príbehy“ autora, na domovskej stránke alebo na niektorých stránkach pozerania videí. Každý príbeh je k dispozícii sedem dní. 

Poznámka: Funkcia príbehov je v beta verzii a majú ju k dispozícii všetky kanály, ktoré spĺňajú podmienky a majú viac ako 10 000 odberateľov. Po dosiahnutí 10 000 odberateľov môže trvať až štyri týždne, než sa začnú zobrazovať príbehy.

Pozeranie príbehov na YouTube

  1. Keď autor zdieľa príbeh, ktorý ste si ešte nepozreli, okolo jeho profilovej fotky uvidíte farebný prstenec. Ak si chcete pozrieť jeho príbeh, klepnite na profilovú fotku.
  2. Ak chcete preskočiť na predchádzajúce alebo ďalšie video v príbehu, klepnite na ľavú alebo pravú stranu prehrávača.
  3. Ak chcete príbeh pozastaviť, pridržte obrazovku.

Ak chcete počas pozerania príbehu autora odoberať kanál, môžete vo videu klepnúť na tlačidlo Odoberať . Príbeh môžete tiež odmietnuť klepnutím na .

Poznámka: Históriu pozerania príbehov môžete skontrolovať a odstrániť na myactivity.google.com.

Nahlásenie príbehu

Ak si myslíte, že príbeh, ktorý pozeráte, je nevhodný, môžete ho nahlásiť:

  1. V pravom dolnom rohu príbehu klepnite na Viac .
  2. Vyberte Nahlásiť

Pridanie komentára k príbehu

Príbehy môžete verejne komentovať a pozerať si aj komentáre iných. Ak chcete pridať komentár, klepnite na pole zadávania komentára. 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?