Mga ticket ng concert sa YouTube

Kung isa kang artist ng musika sa YouTube, posible kang maging kwalipikadong itampok ang mga listing ng iyong paparating na konsyerto sa YouTube. Sa artikulong ito, malalaman mo ang tungkol sa mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado, availability, mga sinusuportahang retailer ng ticket, mga patakaran, pagbabahagi ng data at, kung kwalipikado ka, kung paano ka naka-opt in at makakapag-opt out sa shelf ng pagbebenta ng ticket.

Awtomatikong mae-enable ang feature na ito sa mga kwalipikadong channel ng artist. Kapag na-enable ito, ang mga nanonood ng opisyal na content na musika mula sa iyong channel sa YouTube ay makakakita ng mga link sa mga ticket para sa available na petsa ng mga event sa mga page ng video. Ipapakita ng mga feature sa pagbebenta ng ticket ang event na pinakamalapit sa lugar ng manonood, at magpapakita rin ito sa kanya ng higit pang available na petsa ng mga event.

Sa kasalukuyan, hindi ipinapakita ang mga feature sa pagbebenta ng ticket sa mga tagahangang nanonood mula sa kanilang mga mobile browser o device sa sala. Hindi ipapakita sa shelf ang mga sold out na event.

 • Sa kasalukuyan, hindi ipinapakita ang mga feature sa pagbebenta ng ticket sa mga tagahangang nanonood mula sa kanilang mga mobile browser o device sa sala. 
 • Hindi ipapakita sa shelf ang mga sold out na event.
 • Sa desktop, lalabas ang shelf ng pagbebenta ng ticket nang direkta sa ibaba ng video player.  Sa YouTube Main mobile app, lalabas ang pagbebenta ng ticket sa loob ng mobile watch feed.

Pagiging Kwalipikado ng Channel 

Para maisaalang-alang para sa mga feature sa pagbebenta ng ticket, kailangan mong matugunan ang mga minimum na kinakailangang ito:

 • Magkaroon ng Opisyal na Channel ng Artist sa YouTube
 • Hindi dapat nakatakda ang audience ng iyong channel bilang para sa bata
 • Magkaroon ng music attraction ID sa alinman sa mga sinusuportahang ticketer (nakalista sa ibaba)
 • Magkaroon ng mga paparating na concert sa alinman sa mga sinusuportahang bansa kung saan makikita ng mga manonood ng iyong mga video ang shelf ng pagbebenta ng ticket (nakalista sa ibaba)

Mga sinusuportahang ticketer

 • AXS
 • Eventbrite
 • SeeTickets
 • Ticketmaster
 • DICE

Ang sinusuportahang ticketer (hindi ang Google) ang responsable para sa lahat ng aspeto ng pagbebenta ng ticket kabilang ang, pero hindi limitado sa, pagkumpleto ng order, mga refund, customer service, pamamahala ng imbentaryo, at pagbabayad.

Bukas kami sa onboarding ng mga bagong ticketer para makipag-partner sa hinaharap, pero kasalukuyang puno na ang aming pipeline. 

Mga sinusuportahang bansa

Makikita ng mga manonood ng iyong mga video sa mga sumusunod na bansa o rehiyon ang mga feature sa pagbebenta ng ticket:

 • Australia
 • Canada
 • Ireland
 • New Zealand
 • United Kingdom
 • United States

Mag-opt in at mag-opt out

Awtomatiko kaming nag-o-opt in para sa pagbebenta ng ticket ng lahat ng kwalipikadong channel ng artist. Kung sa tingin mo ay kwalipikado ka, makipag-ugnayan sa iyong YouTube Partner Manager o magpadala ng feedback.

Para mag-opt out at i-disable ang pag-ticket sa iyong channel ng artist:

Sa YouTube Studio

 1. Mag-sign in sa YouTube Studio.
 2. Sa kaliwang menu, i-click ang Mga Konsyerto.
 3. Puwede mong i-pause ang pagbebenta ng ticket sa pamamagitan ng pag-toggle ng switch sa tabi ng "Magbenta ng mga ticket sa pamamagitan ng YouTube" sa kanang sulok sa itaas ng page. Kung magbabago ang iyong isip, puwede kang bumalik sa switch na ito para i-on ulit ang pag-ticket.

Kung mag-o-opt out ka, makikita mo pa rin ang mga sukatang nauugnay sa mga event na ipinakita sa mga feature sa pagbebenta ng ticket.  Matuto pa rito.

Mga Patakaran

Dapat ay sumunod ang iyong paggamit ng mga feature sa pagbebenta ng ticket sa Mga Tuntunin ng Serbisyo ng YouTube, kabilang ang Mga Alituntunin ng Komunidad ng YouTube.

Ang mga paglabag sa mga tuntunin at patakarang ito ay posibleng humantong sa pagsususpinde o pagwawakas ng iyong paggamit ng mga feature sa pagbebenta ng ticket (kabilang ang anumang kaugnay na feature) o sa pagwawakas sa account, alinsunod sa mga patakarang iyon. 

Kung hindi ka sumasang-ayon sa alinman sa itaas, huwag gamitin ang mga feature sa pagbebenta ng ticket. Puwede mo ring i-disable ang mga feature sa pagbebenta ng ticket anumang oras.

Pagbabahagi ng data at mga sukatan ng event

Ibabahagi ang data na nauugnay sa mga benta ng ticket at mga pagbisita sa pagitan ng mga sinusuportahang ticketer at ng Google para sa mga pagpapabuti ng produkto at para makapagbigay ng kaugnay na analytics sa iyo.  Halimbawa, para sa mga event na ipinapakita sa iyong shelf ng pagbebenta ng ticket, maipapakita namin sa iyo ang kita mula sa mga nabiling ticket, ang bilang ng mga ticket na naibenta mo, kung sold out ka na, at ang mga lungsod kung saan mo naibenta ang mga ticket, gamit ang data na natanggap namin mula sa sinusuportahang ticketer.  Nakakatanggap ang mga sinusuportahang ticketer ng data na nauugnay sa trapikong nagmumula sa mga feature sa pagbebenta ng ticket ng YouTube para sa kanilang analytics.

Makikita mo ang mga sukatang nauugnay sa mga event na ipinapakita sa mga feature sa pagbebenta ng ticket sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang na ito:

Sa YouTube Studio

 1. Mag-sign in sa YouTube Studio.
 2. Sa kaliwang menu, i-click ang Mga Konsyerto.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false