Příběhy YouTube pro autory

Do příběhů YouTube již není možné přidávat hudbu ze Zvukové knihovny. Tato funkce bude zrušena, protože ji moc uživatelů nevyužívalo a budeme se tak moct soustředit na vylepšení příběhů jako takových.
Příběhy jsou krátká videa dostupná pouze na mobilních zařízeních, která vám umožní komunikovat s publikem méně formálním způsobem. Příběhy zůstávají viditelné sedm dní. Různé strategie vytváření efektivních příběhů najdete v Akademii pro autory. 
 
Pokud je váš kanál nastaven jako kanál určený pro děti, nelze příběhy vytvářet. Další informace o nastavení publika najdete zde.
 
Upozornění: Funkce Příběhy je aktuálně ve verzi beta a je dostupná všem kanálům, které splňují podmínky a mají více než 10 000 odběratelů. Po získání 10 000 odběratelů může trvat až osm týdnů, než se funkce Příběhy zobrazí.

Vytvoření příběhu

 1. Přihlaste se na YouTube v mobilu.
 2. Klepněte na ikonu fotoaparátu  a pak na Příběh .
  • Pokud nevidíte možnost Příběh , pak vaše zařízení v současné době Příběhy nepodporuje.
 3. Klepnutím na tlačítko spouště pořiďte fotku nebo jeho přidržením natočte video.
 4. Přidejte efekty, například hudbu Nota, filtry , nálepky  nebo text . Příběh také můžete zkrátit  nebo uložit do alba fotoaparátu .
 5. Klepněte na Zveřejnit.

Video pro svůj příběh můžete také vybrat ve svém mobilním zařízení.

Přidání nálepek do příběhu

Při úpravách příběhu můžete přidat nálepky, kterými se lépe vyjádříte, odkaz na video a další prvky.

 1. Vpravo nahoře klepněte na Nálepky .
 2. Vyberte nálepku, kterou chcete do svého příběhu přidat.
  • Nálepka Video: Klepněte na nálepku Video a pak vyberte video. Můžete sdílet pouze jedno ze svých videí YouTube každých 7 dní. Počet nálepek videí z jiných kanálů není nijak omezen.
  • Nálepka Zmínka: Klepněte na nálepku Zmínka a pak vyhledejte autora, kterého chcete zmínit, a a pak vyberte jeho kanál ze seznamu.
  • Nálepka Poloha: Klepněte na nálepku Poloha a pak vyhledejte dané místo a vyberte ho ze seznamu.

Odpověď na komentář u příběhu

Prostřednictvím speciální nálepky můžete v dalším příběhu zmínit komentář některého diváka a odpovědět na něj.

 1. Klepnutím na ikonu svého kanálu ve Zdroji odběrů nebo na řádek Příběhů na vaší domovské stránce přejděte na svůj příběh.
 2. Klepněte na komentáře .
 3. Pod komentářem, který byste chtěli zvýraznit v dalším příběhu, klepněte na možnost Odpovědět v příběhu.
 4. Pomocí aplikace nahrajte video nebo pořiďte fotku.
 5. Klepněte na Zveřejnit.

Umístění a velikost komentáře můžete v příběhu po nahrání vaší odpovědi upravit stažením nebo přetáhnutím dvěma prsty.

Smazání videa z příběhu

 1. Klepněte na příběh.
 2. Klepnutím na přehrávač přejděte na video nebo fotku, které chcete smazat.
 3. Klepněte na nabídku .
 4. Klepněte na Smazat.

Časté dotazy

Kde se příběhy zobrazují?

Příběhy se zobrazují pouze na mobilních zařízeních, a to na stránce Příběhy ve vašem kanálu. Mohou se zobrazovat i odběratelům ve zdroji odběrů. Všichni diváci si navíc mohou vaše příběhy zobrazit na domovské stránce nebo na některých stránkách sledování.
Vlastní příběh si můžete zobrazit klepnutím na svou profilovou fotku v řádku Příběhů na domovské stránce na mobilu nebo ve Zdroji odběrů.
Poznámka o stránce Příběhy na vašem kanálu: Stránka Příběhy přestane být dne 18. června 2020 ve vašem kanálu k dispozici, nadále si ale můžete zobrazovat příběhy na svém kanálu klepnutím na profilový obrázek. Nové příběhy se také budou nadále zobrazovat na různých místech aplikace YouTube, například na domovské stránce, na stránce sledování nebo ve zdroji odběrů na mobilech. Až bude stránka odstraněna, můžete sledovat průběh nahrávání příběhu na domovské stránce, kde nahrávání probíhá. 

Jak si u příběhu zobrazím počty zhlédnutí, komentáře a hodnocení Líbí se mi?

Komentáře, počty zhlédnutí a počty hodnocení Líbí se mi se zobrazují v dolní části přehrávače daného příběhu. 

Upozornění: Divákům se počet zhlédnutí, komentářů a lajků nezobrazí.

Mohu komentáře u příběhu moderovat?

Komentáře můžete moderovat přímo v příběhu nebo ve Studiu YouTube. Nastavení moderování komentářů platí pro nahraná videa i komentáře. Více informací o moderování komentářů najdete zde.

Jaká je životnost komentářů u příběhů?

Komentáře k příběhu přestávají být viditelné stejně, jako příběhy – za sedm dní. Vám se ale budou komentáře nadále zobrazovat ve Studiu YouTube po dobu 30 dní. 

Mohu vypnout oznámení o zhlédnutí u svých příběhů?

Ve výchozím nastavení obdrží autoři oznámení o počtu zhlédnutí příběhů a odběratelů, které díky nim získali. V tuto chvíli není možné vypnout oznámení pouze u příběhů. Oznámení u příběhů jsou součástí oznámení u možnosti „Aktivita u mých videí a na mém kanálu“. 

Jak vypnout oznámení o aktivitě u vašich videí a na kanálu:

 1. Přihlaste se v mobilním zařízení na YouTube.
 2. Klepněte na svůj profilový obrázek a pak Nastavení.
 3. Vyberte Oznámení.
 4. Přepněte přepínač u položky Aktivita u mých videí a na mém kanálu.

Kde mohu své příběhy spravovat?

Chcete-li příběhy spravovat, otevřete stránku Videa ve Studiu YouTube. V horní části stránky klikněte na Příběhy. K dispozici máte následující možnosti:
 • Správa nároků na autorská práva a sankcí u vašich příběhů
 •  Stažení příběhu
 •  Smazání příběhu
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?