Příběhy YouTube pro autory

Do příběhů YouTube již není možné přidávat hudbu ze Zvukové knihovny. Tato funkce bude zrušena, protože ji moc uživatelů nevyužívalo a budeme se tak moct soustředit na vylepšení příběhů jako takových.
 
Příběhy jsou krátká videa dostupná pouze na mobilních zařízeních, která vám umožní komunikovat s publikem méně formálním způsobem. Příběhy zůstávají viditelné sedm dní. Různé strategie vytváření efektivních příběhů najdete v Akademii pro autory
 
Pokud je váš kanál nastaven jako kanál určený pro děti, nelze příběhy vytvářet. Další informace o nastavení publika najdete zde.
Upozornění: V režimu YouTube s dohledem nemusí být tato funkce dostupná. Další informace zde.
Upozornění: Funkce Příběhy je ve verzi beta a je dostupná všem kanálům, které splňují podmínky a mají více než 10 000 odběratelů. Po získání 10 000 odběratelů může trvat až sedm dní, než bude k dispozici.
 

Vytvoření příběhu

 1. Přihlaste se na YouTube v mobilu.
 2. Klepněte na ikonu Vytvořit a poté na Přidat do vašeho příběhu .
  • Pokud neuvidíte možnost  Příběh, znamená to, že vaše zařízení aktuálně Příběhy nepodporuje.
 3. Klepnutím na tlačítko spouště pořiďte fotku nebo jeho přidržením natočte video.
 4. Přidejte efekty, například filtry , nálepky  nebo text . Příběh můžete také sestříhat  nebo uložit .
 5. Klepněte na Zveřejnit.

Video pro svůj příběh můžete také vybrat ve svém mobilním zařízení.

Přidání nálepek do příběhu

Při úpravách příběhu můžete přidat nálepky, kterými se lépe vyjádříte, odkaz na video a další prvky.

 1. Vpravo nahoře klepněte na Nálepky .
 2. Vyberte nálepku, kterou chcete do svého příběhu přidat.
  • Nálepka Video: Klepněte na nálepku Video a potom vyberte video. Jedno ze svých videí YouTube můžete sdílet pouze jednou za sedm dní. Počet nálepek videí z jiných kanálů není nijak omezen.
  • Nálepka Zmínka: Klepněte na nálepku Zmínka a potom vyhledejte autora, kterého chcete zmínit, a a potom vyberte jeho kanál ze seznamu.
  • Nálepka Poloha: Klepněte na nálepku Poloha a potom, vyhledejte dané místo a vyberte ho ze seznamu.

Odpověď na komentář u příběhu

Prostřednictvím speciální nálepky můžete v dalším příběhu zmínit komentář některého diváka a odpovědět na něj.

 1. Přejděte na svůj příběh klepnutím na svůj profilový obrázek ve zdroji Odběry nebo na stránce svého kanálu.
 2. Klepněte na komentáře .
 3. Pod komentářem, který byste chtěli zvýraznit v dalším příběhu, klepněte na možnost Odpovědět v příběhu.
 4. Pomocí aplikace nahrajte video nebo pořiďte fotku.
 5. Klepněte na Zveřejnit.

Umístění a velikost komentáře můžete v příběhu po nahrání vaší odpovědi změnit stažením nebo přetáhnutím dvěma prsty.

Smazání videa z příběhu

 1. Klepněte na příběh.
 2. Klepnutím na přehrávač přejděte na video nebo fotku, které chcete smazat.
 3. Klepněte na nabídku .
 4. Klepněte na Smazat.

Časté dotazy

Kde se příběhy zobrazují?

Příběhy se zobrazují pouze na mobilních zařízeních, a to na stránce Příběhy ve vašem kanálu. Mohou se zobrazovat i odběratelům ve zdroji odběrů. Všichni diváci si navíc mohou vaše příběhy zobrazit na domovské stránce nebo na některých stránkách sledování.
Vlastní příběh si můžete zobrazit klepnutím na svůj profilový obrázek v řádku příběhů na domovské stránce aplikace nebo ve zdroji Odběry.
Jak si u příběhu zobrazím počet zhlédnutí, komentáře a hodnocení Líbí se mi?

Komentáře, počty zhlédnutí a počty hodnocení Líbí se mi se zobrazují v dolní části přehrávače daného příběhu. 

V aplikaci YouTube si můžete zobrazit také celkový počet zhlédnutí a odběratelů, které jste získali za posledních 14 dní. Tyto informace se objeví nad řádkem příběhů na domovské stránce.

Upozornění: Divákům se počet zhlédnutí, komentářů a lajků nezobrazí.

Mohu komentáře u příběhu moderovat?

Komentáře můžete moderovat přímo v příběhu nebo ve Studiu YouTube. Nastavení moderování komentářů platí pro nahraná videa i komentáře. Více informací o moderování komentářů najdete zde.

Jaká je životnost komentářů u příběhů?

Komentáře k příběhu přestávají být viditelné současně s příběhy – za sedm dní. Komentáře k Příběhu je ve Studiu YouTube vidět po dobu 30 dní. 

Mohu vypnout oznámení o zhlédnutí u svých příběhů?

Ve výchozím nastavení obdrží autoři oznámení o počtu zhlédnutí příběhů a odběratelů, které díky nim získali. V tuto chvíli není možné vypnout oznámení pouze u příběhů. Oznámení u příběhů jsou součástí oznámení u položky Aktivita u mých videí a na mém kanálu. 

Jak vypnout oznámení o aktivitě u vašich videí a na kanálu:

 1. Přihlaste se v mobilním zařízení na YouTube.
 2. Klepněte na svůj profilový obrázek a potom Nastavení.
 3. Vyberte Oznámení.
 4. Vypněte položku Aktivita na mém kanálu.

Kde mohu své příběhy spravovat?

Příběhy můžete spravovat na stránce Obsah ve Studiu YouTube. V horní části stránky klikněte na Příběhy. K dispozici máte následující možnosti:
 • Správa nároků na autorská práva a sankcí u vašich příběhů
 •  Stažení příběhu
 •  Smazání příběhu
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?