Příběhy YouTube pro autory

Příběhy jsou krátká videa dostupná pouze na mobilních zařízeních, která vám umožní komunikovat s publikem kdekoliv, a to méně formálním způsobem. Platnost příběhů vyprší za 7 dní. Různé strategie vytváření efektivních příběhů najdete v Akademii autorů
Upozornění: Funkce Příběhy je aktuálně ve verzi beta a je dostupná všem kanálům, které splňují podmínky a mají více než 10 000 odběratelů. Po získání 10 000 odběratelů může trvat až 4 týdny než se funkce Příběhy zobrazí.

Vytvoření příběhu

 1. Přihlaste se na YouTube v mobilu.
 2. Klepněte na ikonu fotoaparátu  a na Příběh .
  • Pokud nevidíte možnost Příběh , pak vaše zařízení v současné době Příběhy nepodporuje.
 3. Klepnutím na tlačítko spouště  pořiďte fotku nebo jeho přidržením natočte video.
 4. Přidejte efekty, například hudbu Nota, filtry , nálepky  nebo text . Příběh také můžete oříznout  nebo uložit do alba fotoaparátu .
 5. Klepněte na Zveřejnit.

Video můžete do svého příběhu přidat také výběrem ze svého mobilního zařízení.

Přidání nálepek do příběhu

Při úpravách příběhu můžete přidat nálepky, kterými se lépe vyjádříte, přidáte odkaz na video a další.

 1. Vpravo nahoře klepněte na Nálepky .
 2. Vyberte nálepku, kterou chcete do svého příběhu přidat.
 1. Nálepka Video: Klepněte na nálepku Video a pak vyberte video. Můžete sdílet pouze jedno ze svých videí YouTube každých 7 dní. Počet nálepek videí z jiných kanálů není nijak omezen.
 2. Nálepka Zmínka: Klepněte na nálepku Zmínka a pak vyhledejte autora, kterého chcete zmínit a pak vyberte jeho kanál ze seznamu.
 3. Nálepka Poloha: Klepněte na nálepku Poloha a pak vyhledejte dané místo a vyberte ho ze seznamu.

Odpověď na komentář v příběhu

Prostřednictvím speciální nálepky můžete v dalším příběhu zmínit komentář některého diváka a odpovědět na něj.

Odpověď na komentář u videa

 1. V aplikaci YouTube si otevřete vámi vytvořené video.
 2. Přejděte dolů do části komentářů.
 3. Chcete-li na komentář odpovědět, klepněte na Odpovědět v příběhu .
 4. Vytvořte příběh a klepněte na Zveřejnit.

Odpověď na komentář u příběhu

 1. Klepnutím na ikonu svého kanálu ve Zdroji odběrů nebo na řádek Příběhů na vaší domovské stránce přejděte na svůj příběh.
 2. Klepněte na komentáře .
 3. Pod komentářem, který byste chtěli zvýraznit v dalším příběhu, klepněte na možnost Odpovědět v příběhu.
 4. Nahrajte video nebo pořiďte fotku pomocí aplikace.
 5. Klepněte na Zveřejnit.

Umístění a velikost komentáře můžete v příběhu po nahrání vaší odpovědi upravit stažením nebo přetáhnutím dvěma prsty.

Smazání videa z příběhu

 1. Klepněte na příběh.
 2. Klepnutím na přehrávač přejděte na video nebo fotku, které chcete smazat.
 3. Klepněte na nabídku .
 4. Klepněte na Smazat.

Časté dotazy

Kde se příběhy zobrazují?

Příběhy se zobrazují pouze na mobilních zařízeních, a to na kartě Příběhy na stránce vašeho kanálu. Mohou se zobrazovat i odběratelům ve zdroji odběrů. Všichni diváci si navíc mohou vaše příběhy zobrazit na domovské stránce nebo na některých stránkách sledování.
Vlastní příběh si můžete zobrazit klepnutím na ikonu svého kanálu v řádku příběhů na domovské stránce na mobilu nebo ve zdroji odběrů.

Jak si zobrazím počty zhlédnutí, komentáře a hodnocení Líbí se mi u příběhu?

Komentáře, počty zhlédnutí a počty hodnocení Líbí se mi se zobrazují v dolní části přehrávače daného příběhu. Celkový počet zhlédnutí všech videí v příběhu je uveden na stránce kanálu na kartě Příběhy. Počet zhlédnutí, komentářů a hodnocení Líbí se mi lze zobrazit pouze pro aktivní příběhy.

Upozornění: Divákům se počet zhlédnutí, komentářů a hodnocení Líbí se mi nezobrazí.

Mohu komentáře u příběhu moderovat?

Komentáře můžete moderovat přímo v příběhu nebo ve Studiu YouTube. Nastavení moderování komentářů platí pro nahraná videa i komentáře. Více informací o moderování komentářů najdete zde.

Jaká je životnost komentářů u příběhů?

Platnost komentářů k příběhu vyprší stejně jako platnost příběhu za 7 dní. Vám se ale budou komentáře nadále zobrazovat ve Studiu YouTube po dobu 30 dní. 

Mohu vypnout oznámení o zhlédnutí svých příběhů?

Ve výchozím nastavení obdrží autoři oznámení o počtu zhlédnutí příběhů a odběratelů, které díky nim získali. V tuto chvíli není možné vypnout oznámení pouze pro příběhy. Oznámení pro příběhy jsou součástí oznámení pro „Aktivita u mých videí a na mém kanálu“. 

Jak vypnout oznámení o aktivitě u vašich videí a na kanálu:

 1. Přihlaste se v mobilním zařízení na YouTube.
 2. Klepněte na svůj profilový obrázek  a pak Nastavení.
 3. Vyberte Oznámení.
 4. Přepněte přepínač u položky Aktivita u mých videí a na mém kanálu.

Kde mohu spravovat své příběhy?

Chcete-li spravovat příběhy, otevřete stránku Videa verze beta Studia YouTube . V horní části stránky klikněte na Příběhy. K dispozici máte následující možnosti:
 • Správa nároků na autorská práva a sankcí u vašich příběhů
 •  Stáhnutí příběhu
 •  Smazání příběhu
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?