การเปลี่ยนแปลงไอคอนการสร้างรายได้ระหว่างสีเขียวและสีเหลือง

วิธีป้องกันและแก้ไขเมื่อไอคอนเปลี่ยนแปลง

ก่อนเผยแพร่วิดีโอ

อัปโหลดวิดีโอเป็นแบบไม่เป็นสาธารณะ: สำหรับครีเอเตอร์ที่สร้างรายได้ เราขอแนะนำให้อัปโหลดวิดีโอเป็นแบบไม่เป็นสาธารณะอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นแบบสาธารณะ การดำเนินการนี้จะช่วยให้ระบบมีเวลาระบุปัญหาเกี่ยวกับระดับการแชร์และการสร้างรายได้ส่วนใหญ่ นอกจากนี้ คุณยังอุทธรณ์ในระยะเวลานี้ได้ด้วย

หลังจากเผยแพร่วิดีโอแล้ว

หากคิดว่าไอคอนสีเหลืองเกิดจากความผิดพลาด คุณอาจอุทธรณ์ได้ ส่วนวิดีโอที่ได้รับการตรวจสอบก่อนหน้านี้และได้มีการตัดสินใจเป็นที่สิ้นสุดแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบการสร้างรายได้และกรณีที่ควรขอรับการตรวจสอบ

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามในอนาคตที่เกิดขึ้นกับชื่อ ภาพขนาดย่อ คำอธิบาย หรือข้อมูลเมตาอื่นๆ อาจเปลี่ยนแปลงไอคอนการสร้างรายได้ 

สาเหตุที่ไอคอนการสร้างรายได้ในวิดีโอเปลี่ยนแปลง

ไอคอนการสร้างรายได้ $ ของวิดีโออาจเปลี่ยนระหว่างสีเขียว (สร้างรายได้) และสีเหลือง (มีโฆษณาจำกัดหรือไม่มีเลย)  เนื่องจากระบบโฆษณาอัตโนมัติทำการสแกนหลายครั้งเพื่อประเมินว่าวิดีโอเป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณาหรือไม่

การจัดหมวดหมู่วิดีโออาจเปลี่ยนแปลงได้หลังจากเผยแพร่วิดีโอแล้ว เนื่องจากระบบยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมจากวิดีโอ และเรากำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ขั้นตอนนี้เร็วขึ้น หากคิดว่าไอคอนสีเหลืองเกิดจากความผิดพลาดของระบบ คุณขอรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ได้ ส่วนวิดีโอที่ได้รับการตรวจสอบก่อนหน้านี้และได้มีการตัดสินใจเป็นที่สิ้นสุดแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

เรากำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ขั้นตอนนี้เร็วขึ้น หากคิดว่าไอคอนสีเหลืองเกิดจากความผิดพลาด คุณอาจอุทธรณ์ได้ ส่วนวิดีโอที่ได้รับการตรวจสอบก่อนหน้านี้และได้มีการตัดสินใจเป็นที่สิ้นสุดแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง การอุทธรณ์ของคุณช่วยให้เราพัฒนาระบบสำหรับชุมชนครีเอเตอร์ที่สร้างรายได้ทั้งหมด

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร