Chương trình người gắn cờ đáng tin cậy trên YouTube

YouTube đã phát triển Chương trình người gắn cờ đáng tin cậy trên YouTube để giúp cung cấp những công cụ mạnh mẽ cho các cá nhân, cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ (NGO). Chương trình này đặc biệt có hiệu quả trong việc thông báo cho YouTube về nội dung vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi.

Chương trình người gắn cờ đáng tin cậy trên YouTube:

  • Cung cấp công cụ gắn cờ hàng loạt cho phép báo cáo nhiều video cùng một lúc
  • Cho phép các thành viên của chương trình xem các quyết định đối với nội dung bị gắn cờ
  • Sắp xếp thứ tự ưu tiên khi xem xét nội dung bị gắn cờ để có thể giúp đưa ra quyết định xử lý nhanh chóng hơn
  • Liên tục phản hồi và thảo luận về nhiều lĩnh vực nội dung trên YouTube
  • Đào tạo trực tuyến tùy thời điểm (chỉ dành cho các tổ chức phi chính phủ)

Điều kiện tham gia chương trình

Ai có thể tham gia Chương trình người gắn cờ tin cậy?

Người dùng cá nhân, các cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ đều đủ điều kiện tham gia Chương trình người gắn cờ tin cậy trên YouTube. Các ứng viên phù hợp nhất là những ứng viên có kinh nghiệm chuyên môn đã được công nhận trong một lĩnh vực chính sách (xem danh sách tại đây), thường xuyên gắn cờ với tỷ lệ chính xác cao cũng như sẵn sàng phản hồi và thảo luận liên tục với YouTube về nhiều lĩnh vực nội dung.

Các bước để trở thành một Người gắn cờ tin cậy là gì?

Nếu bạn có niềm đam mê với YouTube và muốn trở thành Người gắn cờ tin cậy, thì bước đầu tiên để tham gia chương trình này là bắt đầu gắn cờ cho nội dung có khả năng vi phạm để chúng tôi xem xét. Để gắn cờ cho nội dung cũng như tham gia gắn cờ trong Chương trình người gắn cờ tin cậy, bạn phải đăng nhập vào YouTube.

Người dùng cá nhân

Chúng tôi hoan nghênh những người dùng gắn cờ cho số lượng lớn video với tỷ lệ chính xác cao tham gia Chương trình người gắn cờ tin cậy.

Tổ chức phi chính phủ và cơ quan chính phủ

Nếu bạn đại diện cho một tổ chức phi chính phủ hoặc cơ quan chính phủ và muốn tham gia chương trình này, vui lòng liên hệ với đầu mối liên hệ tại địa phương bạn của YouTube hoặc Google. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể dành thêm thời gian để xem xét một số tổ chức nhất định, bao gồm cả những tổ chức thuộc các quốc gia có lịch sử vi phạm nhân quyền hoặc đàn áp quyền tự do ngôn luận.
Trước khi trở thành Người gắn cờ tin cậy, người tham gia từ các cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ phải tham dự một khóa đào tạo của YouTube để tìm hiểu về Nguyên tắc cộng đồng và các quy trình thực thi chính sách của chúng tôi.

Yêu cầu sau khi tham gia Chương trình người gắn cờ tin cậy là gì? 

Mục đích của Chương trình người gắn cờ tin cậy là hỗ trợ việc thực thi Nguyên tắc cộng đồng. Người tham gia phải cam kết thường xuyên gắn cờ cho những nội dung nào có thể vi phạm Nguyên tắc cộng đồng và sẵn sàng thảo luận cũng như phản hồi liên tục về nhiều lĩnh vực nội dung khác nhau trên YouTube. Chúng tôi cũng có quyền loại bất kỳ người tham gia nào không có đóng góp đáng kể ra khỏi chương trình.

Người tham gia phải cung cấp email liên hệ của mình hoặc email liên hệ của ít nhất một người trong tổ chức, tức là người sẽ trở thành đầu mối liên hệ thường trực cho Chương trình người gắn cờ tin cậy. Chúng tôi sẽ gửi email định kỳ về Chương trình người gắn cờ tin cậy đến địa chỉ email này. Tất cả những người tham gia Chương trình người gắn cờ tin cậy đều phải tuân theo thỏa thuận không tiết lộ.

Xin lưu ý rằng YouTube có toàn quyền quyết định trong việc từ chối quyền tham gia chương trình này, sửa đổi các yêu cầu của chương trình hoặc tạm dừng chương trình.

Quy trình xem xét nội dung bị gắn cờ

Những video do Người gắn cờ đáng tin cậy gắn cờ sẽ được người kiểm duyệt nội dung trên YouTube xem xét theo Nguyên tắc cộng đồng của YouTube. Cũng giống như các tiêu chí áp dụng cho những nội dung do người dùng khác gắn cờ, nội dung do Người gắn cờ đáng tin cậy gắn cờ sẽ không tự động bị xóa hoặc phải chịu bất kỳ sự đối xử phân biệt nào về mặt chính sách. Tuy nhiên, vì Người gắn cờ đáng tin cậy thường gắn cờ với tỷ lệ chính xác cao nên các nhóm của chúng tôi sẽ ưu tiên xem xét những nội dung do họ gắn cờ trước.

Mục đích duy nhất của Chương trình người gắn cờ đáng tin cậy là báo cáo các hành vi có khả năng vi phạm Nguyên tắc cộng đồng. Chương trình này không phải là quy trình báo cáo nội dung có thể vi phạm pháp luật địa phương. Người dùng có thể gửi yêu liên quan tới pháp luật địa phương bằng cách sử dụng biểu mẫu yêu cầu xóa nội dung của chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?