โครงการผู้รายงานปัญหาที่น่าเชื่อถือของ YouTube

YouTube พัฒนาโครงการผู้รายงานปัญหาที่น่าเชื่อถือของ YouTube เพื่อช่วยจัดหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับบุคคล หน่วยงานรัฐบาล และองค์กรภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพในการแจ้ง YouTube เกี่ยวกับเนื้อหาที่ละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน

โครงการผู้รายงานปัญหาที่น่าเชื่อถือของ YouTube ประกอบด้วย

  • เครื่องมือการแจ้งว่าเนื้อหาไม่เหมาะสมแบบกลุ่มซึ่งช่วยให้รายงานวิดีโอหลายรายการพร้อมกันได้
  • สิทธิ์ในการเข้าถึงสำหรับตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีการแจ้งว่าไม่เหมาะสม
  • การตรวจสอบการแจ้งว่าไม่เหมาะสมที่สำคัญก่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดำเนินการ
  • การพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของ YouTube ในประเด็นต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
  • สำหรับองค์กร NGO เท่านั้น: การฝึกอบรมออนไลน์เป็นครั้งคราว

การมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผู้รายงานปัญหาที่น่าเชื่อถือ

ผู้ใช้รายบุคคล หน่วยงานรัฐบาล และองค์กร NGO ล้วนมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผู้รายงานปัญหาที่น่าเชื่อถือของ YouTube โดยผู้ได้รับเลือกจะต้องมีความเชี่ยวชาญในแนวนโยบายด้านใดด้านหนึ่ง (ตามที่ระบุไว้ที่นี่) รวมถึงแจ้งเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้อย่างถูกต้องเป็นประจำ ตลอดจนพร้อมที่จะพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับ YouTube เกี่ยวกับเนื้อหาในประเด็นต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

ขั้นตอนในการเป็นผู้รายงานปัญหาที่น่าเชื่อถือ

หากคุณมีความสนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับ YouTube และการเป็นผู้รายงานปัญหาที่น่าเชื่อถือ ขั้นตอนแรกในการเข้าร่วมโครงการคือเริ่มแจ้งเนื้อหาที่อาจมีการละเมิดเพื่อรับการตรวจสอบ ทั้งนี้ คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ YouTube เพื่อแจ้งว่าเนื้อหาไม่เหมาะสมและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผู้รายงานปัญหาที่น่าเชื่อถือ

ผู้ใช้รายบุคคล

เราขอเชิญชวนผู้ใช้ที่แจ้งวิดีโอที่ไม่เหมาะสมจำนวนมากได้อย่างถูกต้องเป็นประจำให้เข้าร่วมโครงการผู้รายงานปัญหาที่น่าเชื่อถือ

องค์กร NGO และหน่วยงานรัฐบาล

หากคุณเป็นตัวแทนขององค์กร NGO หรือหน่วยงานรัฐบาลที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ โปรดติดต่อ YouTube หรือ Google ในพื้นที่ของคุณ โปรดทราบว่าบางองค์กร ซึ่งรวมถึงองค์กรจากประเทศที่มีประวัติการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการกีดกันเสรีภาพในการแสดงออก อาจต้องได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติม
โดยผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานรัฐบาลและองค์กร NGO จะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมกับ YouTube เพื่อเรียนรู้หลักเกณฑ์ของชุมชนและกระบวนการบังคับใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ ก่อนที่จะเป็นผู้รายงานปัญหาที่น่าเชื่อถือ

ข้อกำหนดหลังจากเข้าร่วมโครงการผู้รายงานปัญหาที่น่าเชื่อถือ 

โครงการผู้รายงานปัญหาที่น่าเชื่อถือมีไว้เพื่อช่วยบังคับใช้หลักเกณฑ์ของชุมชน โดยผู้เข้าร่วมต้องแจ้งเนื้อหาที่อาจละเมิดหลักเกณฑ์เป็นประจำ รวมถึงพร้อมที่จะพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของ YouTube ในประเด็นต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการนำผู้ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมมากเท่าที่ควรออกจากโครงการนี้

ผู้เข้าร่วมต้องระบุอีเมลติดต่อของตนหรือของบุคคลในองค์กรอย่างน้อย 1 คนเพื่อให้เราติดต่อกับผู้รายงานปัญหาที่น่าเชื่อถือที่กำลังอยู่ในโครงการได้ โดยเราจะส่งอีเมลเกี่ยวกับโครงการผู้รายงานปัญหาที่น่าเชื่อถือไปยังอีเมลนี้เป็นระยะๆ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการผู้รายงานปัญหาที่น่าเชื่อถือทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลง NDA

โปรดทราบว่า YouTube ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการ ปรับเปลี่ยนข้อกำหนดของโครงการ หรือระงับโครงการตามที่เห็นสมควร

กระบวนการตรวจสอบการแจ้งว่าไม่เหมาะสม

ผู้ดูแลเนื้อหาจะตรวจสอบวิดีโอที่ผู้รายงานปัญหาที่น่าเชื่อถือแจ้งว่าไม่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของชุมชน YouTube โดยเนื้อหาที่ผู้รายงานปัญหาที่น่าเชื่อถือแจ้งว่าไม่เหมาะสมนั้นจะไม่ถูกนำออกโดยอัตโนมัติ หรือขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายในแต่ละกรณี ทั้งนี้การแจ้งว่าไม่เหมาะสมที่ได้รับจากผู้ใช้รายอื่นจะใช้มาตรฐานเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความแม่นยำในระดับสูงของผู้รายงานปัญหาที่น่าเชื่อถือ ทีมของเราจะให้ลำดับความสำคัญกับการตรวจสอบการแจ้งว่าไม่เหมาะสมจากผู้รายงานดังกล่าวก่อน

โครงการผู้รายงานปัญหาที่น่าเชื่อถือมีไว้เพื่อรายงานการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนที่เป็นไปได้โดยเฉพาะ ไม่ใช่ขั้นตอนในการรายงานเนื้อหาที่อาจละเมิดกฎหมายท้องถิ่น คุณจะยื่นคำขอตามกฎหมายท้องถิ่นผ่านแบบฟอร์มการนำเนื้อหาออกได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร