YouTube-programmet Betrodda flaggare

YouTube-programmet Betrodda flaggare utvecklades av YouTube för att vi ska kunna erbjuda bra verktyg till enskilda personer, myndigheter och ideella organisationer som ofta rapporterar till YouTube om innehåll som bryter mot riktlinjerna för communityn.

I YouTube-programmet Betrodda flaggare ingår följande:

  • ett flaggningsverktyg för rapportering av flera videor på en gång
  • insikt i beslut om flaggat innehåll
  • prioriterade granskningar av flaggat innehåll för bättre möjligheter till åtgärder
  • pågående diskussioner och feedback om olika typer av YouTube-innehåll
  • onlineutbildning då och då (endast för icke-statliga organisationer)

Kvalificering till programmet

Vem kan delta i programmet Betrodda flaggare?

Enskilda användare, myndigheter och icke-statliga organisationer kan delta i YouTube-programmet Betrodda flaggare. Särskilt lämpliga kandidater har identifierad expertis inom minst ett policyområde (listas här), flaggar innehåll regelbundet och har oftast rätt och är öppna för diskussioner och feedback om olika typer av innehåll på YouTube.

Hur blir jag en betrodd flaggare?

Om du har stort intresse för YouTube och vill bli en betrodd flaggare är det första steget för att kunna gå med i programmet att flagga potentiellt våldsamt innehåll för granskning. För att kunna flagga innehåll, även som en del av programmet Betrodda flaggare, måste du vara inloggad på YouTube.

Enskilda användare

Vi bjuder in användare som flaggar många videor och som oftast har rätt till programmet Betrodda flaggare.

Myndigheter och icke-statliga organisationer

Om du representerar en myndighet eller en icke-statlig organisation och vill gå med i programmet ska du vända dig till din lokala kontakt på YouTube eller Google. Vissa organisationer, till exempel från länder där det historiskt sett har förekommit kränkningar av mänskliga rättigheter eller undertryckande av yttrandefriheten, kan komma att granskas ytterligare.
Innan deltagare från myndigheter eller icke-statliga organisationer kan bli betrodda flaggare måste de genomgå en YouTube-utbildning om riktlinjerna för communityn och våra efterlevnadsprocesser.

Vad krävs av mig när jag har gått med i programmet Betrodda flaggare? 

Syftet med programmet Betrodda flaggare är att hjälpa till att upprätthålla våra riktlinjer för communityn. Deltagare måste flagga innehåll som de anser bryter mot riktlinjerna regelbundet och vara öppna för diskussioner och feedback och olika typer av innehåll på YouTube. Vi förbehåller oss rätten att ta bort deltagare som inte är tillräckligt engagerade i programmet.

Deltagare måste ange sin e-postadress eller en kontaktadress till minst en person i deras organisation som kommer att vara kontaktpunkt för programmet Betrodda flaggare. Då och då skickar vi meddelanden med information om Betrodda flaggare till den här adressen. Alla som deltar i programmet Betrodda flaggare lyder under ett sekretessavtal.

YouTube förbehåller sig rätten att vägra deltagande i programmet, ändra programkraven eller avbryta programmet efter eget gottfinnande.

Granskningsprocess för flaggat innehåll

Videor som flaggas av Betrodda flaggare granskas av moderatorer av YouTube-innehåll enligt YouTubes riktlinjer för communityn. Innehåll som flaggas av Betrodda flaggare tas inte bort automatiskt och är inte föremål för någon särskild policyåtgärd. Samma standarder gäller för flaggningar från andra användare. Flaggningar från Betrodda flaggare prioriteras däremot för granskning av våra team eftersom de oftast är välgrundade.

Programmet Betrodda flaggares enda syfte är rapportering av potentiella överträdelser av riktlinjerna för communityn. Det är inte ett flöde för att rapportera innehåll som misstänks bryta mot lokal lagstiftning. Förfrågningar som grundar sig på brott mot lokala lagar kan skickas in via vårt formulär för borttagning av innehåll.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?