Informacje o programie dla priorytetowych podmiotów sygnalizujących w YouTube

Program dla priorytetowych podmiotów sygnalizujących w YouTube zapewnia efektywne narzędzia instytucjom państwowym i organizacjom pozarządowym. Agencje i organizacje pozarządowe są szczególnie skuteczne w zgłaszaniu YouTube treści naruszających wytyczne dla społeczności.

Program dla priorytetowych podmiotów sygnalizujących w YouTube obejmuje:

 • formularz internetowy, za pomocą którego instytucje państwowe i organizacje pozarządowe mogą kontaktować się bezpośrednio z YouTube;
 • wgląd w decyzje dotyczące zgłoszonych treści;
 • priorytetowe traktowanie opinii zgłoszonych przez członków programu, co przyspiesza cały proces sprawdzania treści;
 • udział w dyskusjach i opinie na temat obszarów treści w YouTube;
 • sporadyczne szkolenia online.

Kryteria kwalifikacji do programu

W programie dla priorytetowych podmiotów sygnalizujących w YouTube mogą brać udział instytucje państwowe i organizacje pozarządowe. Idealni kandydaci:

 • mają doświadczenie w co najmniej 1 kategorii zasad;
 • często zgłaszają treści z dużą trafnością;
 • są otwarci na dyskusje i wymianę opinii z YouTube na temat obszarów treści;

Niektóre organizacje, w tym te z krajów i regionów, w których dochodziło do naruszeń praw człowieka lub do tłumienia wolności słowa, mogą podlegać dalszej weryfikacji.

Jak dołączyć do programu dla priorytetowych podmiotów sygnalizujących w YouTube

Jeśli reprezentujesz organizację pozarządową lub instytucję państwową, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem YouTube lub Google.

Wskazówka: zanim chętne osoby z instytucji państwowych i organizacji pozarządowych będą mogły uczestniczyć w programie, muszą najpierw wziąć udział w szkoleniach na temat wytycznych dla społeczności i procesu egzekwowania zasad.

Wymogi programu

Program dla priorytetowych podmiotów sygnalizujących stworzono po to, by pomóc we wdrażaniu i przestrzeganiu wytycznych dla społeczności. Uczestnicy muszą:

 • regularnie zgłaszać treści, które mogą naruszać nasze wytyczne (YouTube zastrzega sobie prawo do usunięcia uczestnika, który nie uczestniczy aktywnie w programie);
 • brać udział w dyskusjach i wymianie opinii na temat różnych obszarów treści YouTube;
 • logować się w YouTube, aby zgłaszać treści w ramach programu dla priorytetowych podmiotów sygnalizujących;
 • podać swój adres e-mail lub adres e-mail co najmniej 1 osoby w ich organizacji, która jest stałą osobą kontaktową w programie dla priorytetowych podmiotów sygnalizujących – na ten adres e-mail będziemy co jakiś czas wysyłać wiadomości dotyczące programu.

Wszyscy uczestnicy programu dla priorytetowych podmiotów sygnalizujących są objęci umową o nieujawnianiu informacji (NDA).

YouTube zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w programie, zmiany wymagań programu lub zawieszenia programu według własnego uznania.

Proces zgłaszania treści

Moderatorzy treści YouTube sprawdzają filmy zgłoszone przez priorytetowe podmioty sygnalizujące zgodnie z wytycznymi dla społeczności YouTube. Treści te nie są automatycznie usuwane ani nie są podejmowane wobec nich inne działania wynikające z naszych zasad – obowiązują je te same normy, co w przypadku filmów zgłoszonych przez innych użytkowników. Jednak ze względu na wysoką trafność zgłoszeń dokonywanych przez priorytetowe podmioty sygnalizujące nasze zespoły sprawdzają je w pierwszej kolejności.

Program dla priorytetowych podmiotów sygnalizujących ma na celu wyłącznie zgłaszanie treści naruszających wytyczne dla społeczności. Nie obejmuje on filmów, które nie są zgodne z prawem lokalnym. Żądania oparte na lokalnych przepisach prawa można przesyłać zgodnie z instrukcjami opisanymi tutaj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
59