YouTube-programmet for betrodde varslere

Vi har utviklet YouTube-programmet for betrodde varslere for å gi enkeltpersoner, offentlige organer og ikke-statlige organisasjoner gode verktøy for å varsle oss om innhold på YouTube som ikke er i samsvar med retningslinjene våre for brukere.

Gjennom YouTube-programmet for betrodde varslere får du tilgang til følgende:

  • et verktøy som kan brukes til å rapportere flere videoer samtidig
  • tilgang til informasjon om beslutninger som er tatt for rapportert innhold
  • prioriterte rapportgjennomganger for raskere iverksetting av tiltak
  • løpende samtaler og tilbakemeldinger om ulike YouTube-innholdsområder
  • nettbasert opplæring fra tid til annen (bare for ikke-statlige organisasjoner)

Programkvalifisering

Hvem kan delta i programmet for betrodde varslere?

Enkeltpersoner, offentlige organer og ikke-statlige organisasjoner kan delta i YouTube-programmet for betrodde varslere. Ideelle kandidater har godkjent kompetanse innenfor minst én av retningslinjene (som du finner her), rapporterer innhold hyppig og med få feilskjær og er tilgjengelige for kontinuerlige samtaler med og tilbakemeldinger fra og til YouTube om ulike innholdsområder.

Hvordan går jeg frem for å bli en betrodd varsler?

Hvis du er lidenskapelig opptatt av YouTube og vil bli en betrodd varsler, bør du starte med å rapportere innhold som potensielt bryter mer retningslinjene, slik at det kan sendes videre til vurdering. For å kunne rapportere innhold, også når du deltar i programmet for betrodde varslere, må du være logget på YouTube.

Enkeltbrukere

Vi inviterer brukere som rapporterer et stort antall videoer med få feilskjær til å bli med i programmet for betrodde varslere.

Ikke-statlige organisasjoner og offentlige organer

Hvis du representerer en ikke-statlig organisasjon eller et offentlig organ og du ønsker å bli med i programmet, kan du kontakte den lokale kontaktpersonen din hos YouTube eller Google. Vær oppmerksom på at enkelte organisasjoner, blant annet organisasjoner som er basert i land der det har forekommet brudd på menneskerettighetene eller undertrykkelse av ytringsfriheten, kan bli gjenstand for ytterligere gjennomgang.
Deltakere fra offentlige organer og ikke-statlige organisasjoner må fullføre en YouTube-opplæring der de får mer kunnskap om retningslinjene for brukere og prosessen for håndhevelse av retningslinjene, før de kan bli betrodde varslere.

Hva er kravene etter at jeg blir med i programmet for betrodde varslere? 

Programmet for betrodde varslere er opprettet for å bistå med håndhevelsen av retningslinjene våre for brukere. Deltakerne forplikter seg til hyppig å rapportere innhold som potensielt kan være krenkende, og de må være åpne for kontinuerlige samtaler og tilbakemeldinger om ulike YouTube-innholdsområder. Vi forbeholder oss også retten til å fjerne alle deltakere som ikke engasjerer seg i stor nok grad i programmet.

Deltakerne må enten oppgi sin egen e-postadresse eller utnevne minst én person i organisasjonen som skal være kontaktpersonen for programmet for betrodde varslere. Vi sender periodiske e-poster om programmet for betrodde varslere til den aktuelle e-postadressen. Alle deltakerne i programmet for betrodde varslere er underlagt en konfidensialitetsavtale.

Merk at YouTube forbeholder seg retten til å nekte personer å delta i programmet, endre kravene til programmet eller suspendere programmet etter eget skjønn.

Gjennomgangsprosessen for rapporterte videoer

Videoer som rapporteres av betrodde varslere, gjennomgås av YouTube-innholdsmoderatorer i henhold til retningslinjene for brukere på YouTube. Innhold som rapporteres av betrodde varslere, blir ikke automatisk fjernet og er heller ikke underlagt andre retningslinjer – de samme standardene gjelder som for videoer som rapporteres av andre brukere. Rapporteringer fra betrodde varslere prioriteres imidlertid av teamene våre, fordi de som oftest er velbegrunnede.

Programmet for betrodde varslere er utviklet kun for rapportering av mulige brudd på retningslinjene for brukere. Programmet skal ikke brukes til å rapportere innhold som ikke er i samsvar med lokale lover. Forespørsler som er knyttet til lokale lover, kan sendes inn via skjemaet for fjerning av innhold.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?