Om YouTube-programmet for betrodde varslere

YouTube-programmet for betrodde varslere er et sett med verktøy som offentlige organer og ikke-statlige organisasjoner kan bruke til varsling. Disse organene og organisasjonene er spesielt rutinerte på å varsle YouTube om innhold som bryter retningslinjene for brukere.

YouTube-programmet for betrodde varslere omfatter følgende:

 • et nettskjema som offentlige organer og ikke-statlige organisasjoner kan bruke til å kontakte YouTube direkte
 • innsyn i beslutninger om rapportert innhold
 • høyere prioriterte rapporter for raskere gjennomgang og iverksetting av tiltak
 • løpende samtaler og tilbakemeldinger om ulike YouTube-innholdsområder
 • nettbasert opplæring fra tid til annen

Kvalifikasjonskriterier for programmet

Offentlige organer og ikke-statlige organisasjoner kan delta i YouTube-programmet for betrodde varslere. Ideelle kandidater oppfyller følgende kriterier:

 • Kandidaten har godkjent kompetanse innenfor minst én vertikal i retningslinjene.
 • Kandidaten rapporterer innhold hyppig og med få feilskjær.
 • Kandidaten er åpen for løpende samtaler og tilbakemeldinger om ulike innholdsområder på YouTube.

Enkelte organisasjoner, blant annet organisasjoner fra land/regioner der det har forekommet brudd på menneskerettighetene eller undertrykkelse av ytringsfriheten, kan bli gjenstand for nærmere gjennomgang.

Slik blir du med i YouTube-programmet for betrodde varslere

Hvis du representerer en ikke-statlig organisasjon eller et offentlig organ, kan du snakke med den lokale kontaktpersonen din hos YouTube eller Google.

Tips: Deltakere fra offentlige organer og ikke-statlige organisasjoner må fullføre en YouTube-opplæring der de kan tilegne seg mer kunnskap om retningslinjene for brukere og prosessen for håndhevelse av retningslinjene, før de kan bli betrodde varslere.

Programkrav

Formålet med programmet for betrodde varslere er å gjøre det enklere å håndheve retningslinjene for brukere. Følgende kreves av deltakerne:

 • Deltakerne forplikter seg til regelmessig rapportering av innhold som kan utgjøre brudd på retningslinjene. YouTube forbeholder seg retten til å fjerne deltakere som ikke engasjerer seg tilstrekkelig i programmet.
 • Deltakerne må være åpne for løpende samtaler og tilbakemeldinger om ulike YouTube-innholdsområder.
 • Deltakerne må være logget på YouTube for å rapportere innhold i forbindelse med programmet for betrodde varslere.
 • Deltakerne må oppgi sin egen e-postadresse eller e-postadressen til minst én person i organisasjonen som skal være fast kontaktperson for programmet for betrodde varslere. Vi sender e-post om programmet for betrodde varslere til denne e-postadressen fra tid til annen.

Alle deltakerne i programmet for betrodde varslere er underlagt en konfidensialitetsavtale.

YouTube forbeholder seg retten til å nekte personer å delta i programmet, endre programkravene eller suspendere programmet etter eget skjønn.

Gjennomgangsprosessen for rapportert innhold

Innholdsmoderatorene på YouTube gjennomgår videoer som er rapportert av betrodde varslere, i henhold til retningslinjene for brukere på YouTube. Innhold som rapporteres av betrodde varslere, blir ikke automatisk fjernet og er heller ikke underlagt andre retningslinjer – de samme standardene gjelder som for videoer som rapporteres av andre brukere. Innhold som rapporteres av betrodde varslere, prioriteres imidlertid av teamene våre fordi de som oftest er velbegrunnede.

Programmet for betrodde varslere er utviklet utelukkende for rapportering av mulige brudd på retningslinjene for brukere. Programmet skal ikke brukes til å rapportere innhold som ikke er i samsvar med lokal lov og rett. Du kan registrere forespørsler som omhandler brudd på lokal lov og rett, ved å følge denne veiledningen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
59
false