YouTube-programma voor vertrouwde rapporteurs

Het YouTube-programma voor vertrouwde rapporteurs is door YouTube ontwikkeld om krachtige tools te bieden aan individuen, overheidsinstanties en niet-gouvernementele organisaties (NGO's) die YouTube bijzonder doeltreffend op de hoogte stellen van content die onze communityrichtlijnen schendt.

Het YouTube-programma voor vertrouwde rapporteurs omvat het volgende:

  • Een tool waarmee meerdere video's tegelijk kunnen worden gemarkeerd en gerapporteerd
  • Inzicht in beslissingen over gemarkeerde content
  • Voorrangsbehandeling voor gemarkeerde content, waarop eerder actie wordt ondernomen
  • Doorlopende discussie en feedback over verschillende contentgebieden van YouTube
  • Alleen voor NGO's: af en toe online trainingen

Deelnamevereisten voor het programma

Wie kan er deelnemen aan het programma voor vertrouwde rapporteurs?

Individuele gebruikers, overheidsinstanties en NGO's komen in aanmerking voor deelname aan het YouTube-programma voor vertrouwde rapporteurs. Ideale kandidaten beschikken over aantoonbare expertise op ten minste één beleidsterrein (hier vermeld), markeren vaak en met een hoge mate van nauwkeurigheid content, en staan open voor doorlopende discussie en feedback met YouTube over verschillende contentgebieden.

Hoe word je een vertrouwde rapporteur?

Als je YouTube erg belangrijk vindt en wilt deelnemen aan Het YouTube-programma voor vertrouwde rapporteurs, kun je beginnen door content die mogelijk niet is toegestaan te gaan markeren voor verdere beoordeling. Daarvoor moet je wel zijn ingelogd bij YouTube, ook als je deelneemt aan het programma voor vertrouwde rapporteurs.

Individuele gebruikers

We nodigen gebruikers die met een hoge mate van nauwkeurigheid een groot aantal video's markeren uit om deel te nemen aan het programma voor vertrouwde rapporteurs.

NGO's en overheidsinstanties

Vertegenwoordig je een NGO of overheidsinstantie en wil je deelnemen aan het programma, neem dan contact op met je lokale contactpersoon bij YouTube of Google. Houd er rekening mee dat bepaalde organisaties (bijvoorbeeld organisaties uit landen met een geschiedenis van schendingen van de mensenrechten of van onderdrukking van vrije meningsuiting) mogelijk verder moeten worden beoordeeld.
Aanvragers bij overheidsinstanties en NGO's die vertrouwde rapporteurs willen worden, moeten eerst een YouTube-training volgen om meer over onze communityrichtlijnen en handhavingsprocessen te leren.

Wat zijn de vereisten nadat je je hebt aangemeld voor het programma voor vertrouwde rapporteurs? 

Het programma voor vertrouwde rapporteurs is bedoeld om te helpen bij de handhaving van onze communityrichtlijnen. Deelnemers verplichten zich ertoe regelmatig content te markeren die de communityrichtlijnen schendt en moeten openstaan voor doorlopende discussie en feedback over verschillende contentgebieden van YouTube. We behouden ons ook het recht voor deelnemers te verwijderen die zich onvoldoende hebben ingezet voor het programma.

Individuele deelnemers moeten hun e-mailadres voor contact verstrekken, organisaties het e-mailadres van ten minste één persoon in hun organisatie, die de permanente contactpersoon voor het programma voor vertrouwde rapporteurs zal zijn. Naar dit e-mailadres sturen we periodiek berichten over het programma voor vertrouwde rapporteurs. Alle deelnemers aan het programma voor vertrouwde rapporteurs zijn gehouden aan een geheimhoudingsverklaring.

Houd er rekening mee dat YouTube zich het recht voorbehoudt om deelname aan het programma te weigeren, programmavereisten te wijzigen of het programma naar eigen goeddunken op te schorten.

Proces voor de beoordeling van markeringen

Video's die door vertrouwde rapporteurs zijn gemarkeerd, worden volgens de communityrichtlijnen van YouTube beoordeeld. Content die door vertrouwde rapporteurs is gemarkeerd, wordt niet automatisch verwijderd en valt niet onder een ander beleid. Voor markeringen van overige gebruikers gelden dezelfde standaarden. Vanwege de hoge nauwkeurigheid ervan behandelen onze teams de markeringen van vertrouwde rapporteurs echter met voorrang.

Het programma voor vertrouwde rapporteurs is uitsluitend bedoeld voor de melding van mogelijke schendingen van de communityrichtlijnen. Het is niet bedoeld voor de melding van content die mogelijk de lokale wetgeving schendt. Verzoeken op basis van lokale wetgeving kunnen via ons formulier voor verwijdering van content worden ingediend.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?