תוכנית YouTube Trusted Flagger

תוכנית YouTube Trusted Flagger פותחה על ידי YouTube כדי לספק ליחידים, לרשויות ממשלתיות ולארגונים לא ממשלתיים (NGO) כלים חזקים ויעילים שבאמצעותם הם יוכלו לדווח ל-YouTube ​על תוכן שמפר את הנחיות הקהילה.

תוכנית YouTube Trusted Flagger כוללת:

  • כלי לסימון מקבץ סרטונים המאפשר לדווח על מספר רב של סרטונים בו-זמנית
  • קבלת פרטים על החלטות שהתקבלו לגבי תוכן שסומן
  • בדיקה מזורזת של תגובות שסומנו כדי לאפשר פעולה מהירה
  • דיון מתמשך ותהליך משוב לגבי תחומי תוכן שונים ב-YouTube
  • לארגונים לא ממשלתיים בלבד יוצעו מדי פעם הדרכות באינטרנט

קריטריונים להשתתפות בתוכנית

מי יכול להשתתף בתוכנית YouTube Trusted Flagger?

בתוכנית YouTube Trusted Flagger זכאים להשתתף יחידים, רשויות ממשלתיות וארגונים לא ממשלתיים. מועמדים אידאליים הם כאלה שהוכיחו את המומחיות שלהם במדיניות אחת לכל הפחות (מבין אלה הרשומות כאן), שמסמנים לעיתים קרובות תוכן לבדיקה ושיעור הדיוק של הסימונים שלהם גבוה, והם מוכנים להשתתף בדיון מתמשך ובתהליך משוב עם YouTube לגבי תחומי תוכן שונים.

מהם השלבים להצטרפות לתוכנית YouTube Trusted Flagger?

אם איכות התוכן ב-YouTube חשובה לכם ואתם רוצים להצטרף לתוכנית Trusted Flagger, השלב הראשון הוא לסמן לבדיקה תוכן שעשוי להפר את המדיניות. כדי לסמן תוכן לבדיקה, גם במסגרת תוכנית Trusted Flagger, יש להיכנס ל-YouTube.

יחידים

לתוכנית Trusted Flagger מוזמנים להצטרף משתמשים שמסמנים לבדיקה מספר רב של סרטונים, וששיעור הדיוק של הסימונים שלהם גבוה.

ארגונים לא ממשלתיים ורשויות ממשלתיות

אם אתם מייצגים ארגון לא ממשלתי או רשות ממשלתית ואתם רוצים להצטרף לתוכנית, עליכם לפנות אל איש הקשר המקומי ב-YouTube או ב-Google. לתשומת ליבכם, ייתכן שנבדוק ארגונים מסוימים בצורה קפדנית יותר, כולל ארגונים ממדינות שבהן יש היסטוריה של פגיעה בזכויות אדם או דיכוי של חופש הדיבור.
כדי שנוכל להוסיף לתוכנית Trusted Flagger משתתפים מרשויות ממשלתיות ומארגונים לא ממשלתיים, הם צריכים לעבור הכשרה מטעם YouTube וללמוד על הנחיות הקהילה ועל תהליכי האכיפה שלנו.

מהן הדרישות לאחר ההצטרפות לתוכנית YouTube Trusted Flagger? 

מטרת התוכנית Trusted Flagger היא לסייע באכיפת הנחיות הקהילה. על המשתתפים להיות מחויבים לסמן לעיתים קרובות תוכן שעלול להפר את ההנחיות, ולהשתתף בדיון מתמשך ובתהליך משוב לגבי תחומי תוכן שונים ב-YouTube. כמו כן, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להסיר כל משתתף שלא הראה מעורבות משמעותית בתוכנית.

המשתתפים חייבים לציין את כתובת האימייל שלהם, או כתובת אימייל של לפחות אדם אחד בארגון שישמש כאיש הקשר הקבוע בתוכנית Trusted Flagger. מדי פעם נשלח לכתובת האימייל הזו הודעות אימייל בנוגע לתוכנית. כל המשתתפים בתוכנית כפופים ל-NDA.

לתשומת ליבכם, צוות YouTube שומר לעצמו את הזכות לדחות בקשות הצטרפות לתוכנית, לשנות את דרישות התוכנית או להשעות את התוכנית לפי שיקול דעתו הבלעדי.

תהליך בדיקת הסימונים

סרטונים שסומנו על ידי משתמשים מהימנים ששולחים התרעות נבדקים על ידי מנהלי תוכן של YouTube בהתאם להנחיות הקהילה של YouTube. תוכן שסומן על ידי משתמשים מהימנים ששולחים התרעות אינו מוסר באופן אוטומטי והוא מטופל לפי אותם סטנדרטים שחלים על סימונים שמתקבלים ממשתמשים אחרים. עם זאת, בשל הדיוק הגבוה של הסימונים שמתקבלים ממשתמשים מהימנים ששולחים התרעות, הסימונים שלהם נבדקים בעדיפות גבוהה יותר על ידי הצוותים שלנו.

תוכנית Trusted Flagger מיועדת אך ורק לדיווח על הפרות אפשריות של הנחיות הקהילה. היא לא נועדה לדיווח על תוכן שאולי יש בו הפרה של החוק המקומי. בקשות להסרת תוכן בשל הפרות של החוק המקומי אפשר לשלוח אלינו באמצעות הטופס להסרת תוכן.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?