YouTuben Luotettu ilmoittaja ‑ohjelma

YouTuben Luotettu ilmoittaja ‑ohjelman työkaluilla yksityishenkilöt, valtionhallinnon edustajat ja kansalaisjärjestöt voivat ilmoittaa meille tehokkaasti YouTuben yhteisön sääntöjä rikkovasta sisällöstä.

YouTuben Luotettu ilmoittaja ‑ohjelmaan sisältyy

  • ilmoitustyökalu, jolla voi ilmoittaa useista videoista kerralla
  • mahdollisuus nähdä ilmoitettuun sisältöön liittyvät päätökset
  • rikkomuksiin reagoimista tehostava ilmoitusten priorisoitu käsittely
  • jatkuvaa keskustelua ja palautteenantoa YouTuben eri sisältöalueista
  • kansalaisjärjestöille myös satunnaisia verkkokoulutuksia.

Ohjelman kelpoisuusehdot

Ketkä voivat osallistua Luotettu ilmoittaja ‑ohjelmaan?

YouTuben Luotettu ilmoittaja ‑ohjelmaan otetaan mukaan yksityishenkilöitä, valtionhallinnon toimijoita ja kansalaisjärjestöjä. Ihanteellinen hakija on todistetusti vähintään yhtä käytäntöä koskevan osa-alueen (lueteltu täällä) asiantuntija, tekee säännöllisesti aiheellisia ilmoituksia sisällöstä ja on valmis osallistumaan jatkuvaan palautteenantoon ja keskusteluun YouTuben kanssa eri sisältöalueista.

Miten luotetuksi ilmoittajaksi voi päästä?

Jos olet kiinnostunut YouTuben toiminnasta ja haluat ryhtyä luotetuksi ilmoittajaksi, aloita tekemällä ilmoituksia sääntöjä rikkovasta sisällöstä. Ilmoitusten tekeminen (myös luotettuna ilmoittajana) edellyttää kirjautumista YouTubeen.

Yksittäiset käyttäjät

Luotettu ilmoittaja ‑ohjelmaan hyväksytään käyttäjiä, jotka tekevät paljon aiheellisia ilmoituksia videoista.

Kansalaisjärjestöt ja valtionhallinnon toimijat

Jos edustat kansalaisjärjestöä tai valtionhallintoa ja haluat liittyä ohjelmaan, ota yhteyttä paikalliseen YouTube- tai Google-yhteyshenkilöön. Huomaa, että saatamme tarkastaa yksityiskohtaisemmin tietyt organisaatiot esimerkiksi maista, joissa on historiallisesti loukattu ihmisoikeuksia tai rajoitettu sananvapautta.
Ennen luotetuksi ilmoittajaksi pääsemistä valtionhallinnon toimijoita ja kansalaisjärjestöjä edustavien hakijoiden on osallistuttava yhteisön sääntöjä ja valvontaprosesseja käsittelevään YouTuben koulutukseen.

Mitä Luotettu ilmoittaja ‑ohjelman osallistujilta edellytetään? 

Luotettu ilmoittaja ‑ohjelma on tarkoitettu avuksi yhteisön sääntöjen valvomiseen. Osallistujien on sitouduttava tekemään säännöllisesti ilmoituksia sääntöjä rikkovasta sisällöstä ja osallistumaan jatkuvaan keskusteluun ja palautteenantoon YouTuben eri sisältöalueista. Pidätämme myös oikeuden erottaa sellaiset osallistujat, jotka eivät ole osallistuneet ohjelmaan vaaditussa laajuudessa.

Osallistujien on ilmoitettava oma sähköpostiosoitteensa tai vähintään yhden sellaisen organisaation edustajan sähköpostiosoite, joka toimii Luotettu ilmoittaja ‑ohjelman yhteyshenkilönä. Lähetämme kyseiseen sähköpostiin säännöllisesti Luotettu ilmoittaja ‑ohjelmaan liittyviä viestejä. Kaikki Luotettu ilmoittaja ‑ohjelman osallistujat sitoutuvat noudattamaan salassapitosopimusta.

Huomaa, että YouTube pidättää oikeuden sulkea käyttäjiä pois ohjelmasta, muuttaa ohjelman vaatimuksia tai keskeyttää ohjelma oman harkintansa mukaan.

Ilmoitusten käsittelyprosessi

YouTuben sisällön valvojat tarkastavat, ovatko luotettujen ilmoittajien ilmoittamat videot YouTuben yhteisön sääntöjen mukaisia. Luotettujen ilmoittajien ilmoittamaa sisältöä ei poisteta automaattisesti eikä sen käsittelyssä sovelleta erityiskäytäntöjä. Periaatteet ovat samoja kuin muidenkin käyttäjien tekemissä ilmoituksissa. Koska luotettujen ilmoittajien ilmoitukset ovat kuitenkin tavallista useammin aiheellisia, näiden ilmoitusten käsittelyä priorisoidaan.

Luotettu ilmoittaja ‑ohjelma on tarkoitettu vain yhteisön sääntöjen rikkomuksista ilmoittamiseen. Sitä ei ole tarkoitettu paikallista lakia rikkovasta sisällöstä ilmoittamiseen. Paikalliseen lainsäädäntöön liittyvät pyynnöt voi tehdä seuraamalla näitä ohjeita.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?