Sử dụng tính năng hình trong hình trên một số thiết bị

Chế độ hình trong hình (PiP) cho phép bạn xem video trên YouTube trong khi sử dụng các ứng dụng khác trên thiết bị di động.

Xem YouTube khi đang sử dụng ứng dụng khác

Watch YouTube while using other apps on Android | Pro Tips from TeamYouTube

Cách hoạt động của chế độ hình trong hình

Chế độ hình trong hình sẽ thu nhỏ video thành một trình phát nhỏ. Bạn có thể di chuyển trình phát này quanh màn hình chính và đặt lên trên các ứng dụng khác. Khi bật tính năng này, bạn có thể tiếp tục xem video trên YouTube trong khi sử dụng các ứng dụng khác trên thiết bị di động.
Trong khi video đang phát trong ứng dụng YouTube, để bắt đầu phát ở chế độ hình trong hình, hãy nhấn vào nút màn hình chính của Android có biểu tượng . Video đó sẽ thu nhỏ thành cửa sổ hình trong hình. Bạn có thể kéo cửa sổ này đến các vị trí khác nhau của màn hình để cho phép tiếp tục phát video bên trên các ứng dụng khác.
Để tiếp tục phát trong ứng dụng YouTube, hãy nhấn đúp vào trình phát hình trong hình. Để loại bỏ chế độ hình trong hình, bạn có thể kéo cửa sổ này đến cuối màn hình.

Ai có thể sử dụng chế độ hình trong hình

Chế độ hình trong hình chỉ dành cho:
  • Các thành viên của YouTube Premium sử dụng thiết bị di động Android trên toàn thế giới.
  • Người dùng tại Hoa Kỳ sử dụng thiết bị chạy Android Oreo trở lên có hỗ trợ phát video có quảng cáo ở chế độ hình trong hình.

Sử dụng chế độ hình trong hình

Tắt chế độ hình trong hình

Chế độ hình trong hình bật theo mặc định cho tất cả các thiết bị chạy Android Oreo 8.0 trở lên. 
Để tắt chế độ hình trong hình, hãy làm như sau:
  1. Chuyển đến phần cài đặt của Android Và rồi Ứng dụng và thông báo Và rồi Nâng cao Và rồi Quyền truy cập đặc biệt Và rồi Hình trong hình.
  2. Nhấn vào YouTube.
  3. Để tắt chế độ này, hãy nhấn vào Cho phép hình trong hình

Bật chế độ hình trong hình

Chế độ hình trong hình bật theo mặc định cho tất cả các thiết bị chạy Android (Oreo) 8.0 trở lên.
Để bật chế độ hình trong hình, hãy làm như sau:
  1. Chuyển đến phần cài đặt của Android Và rồi Ứng dụng và thông báo Và rồi Nâng cao Và rồi Quyền truy cập đặc biệt Và rồi Hình trong hình.
  2. Nhấn vào YouTube
  3. Để bật chế độ này, hãy nhấn vào Cho phép hình trong hình.

Loại bỏ chế độ hình trong hình

Có hai cách để loại bỏ chế độ hình trong hình:

  1. Nhấn vào trình phát hình trong hình để hiện các nút điều khiển. 
  2. Nhấn vào dấu X ở góc trên cùng bên phải của trình phát video hình trong hình.

hoặc

Bạn có thể kéo trình phát hình trong hình đến cuối màn hình.

Lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký YouTube Premium, một thông báo sẽ hiển thị cho phép bạn tiếp tục phát video trong chế độ Phát trong nền.

Các thành viên YouTube Premium: Đặt chế độ phát trong nền làm chế độ mặc định

Chế độ Phát trong nền cho phép các thành viên YouTube Premium xem video trong khi sử dụng các ứng dụng khác hoặc khi tắt màn hình. Bạn có thể cài đặt chế độ mặc định của ứng dụng YouTube là phát trong nền thay vì hình trong hình.
Có hai cách để thực hiện điều này:

Bạn có thể tắt chế độ hình trong hình cho YouTube trong phần cài đặt của Android.

hoặc

Bạn có thể chuyển từ chế độ hình trong hình thành chế độ phát trong nền bằng cách nhấn vào trình phát hình trong hình rồi nhấn vào biểu tượng tai nghe "".

Lưu ý: Nếu không đăng ký YouTube Premium, bạn sẽ không thể phát nội dung nhạc ở chế độ hình trong hình.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?