Sử dụng tính năng hình trong hình trên thiết bị di động

Tính năng hình trong hình (PiP) sẽ thu nhỏ video thành một trình phát nhỏ để bạn có thể tiếp tục xem trong khi dùng các ứng dụng khác trên thiết bị di động. Bạn có thể di chuyển trình phát nhỏ xung quanh màn hình chính của thiết bị và đặt lên trên các ứng dụng khác.

Cách dùng tính năng Hình trong hình trên thiết bị di động

Sử dụng tính năng hình trong hình

Để sử dụng tính năng hình trong hình (PiP), hãy thoát khỏi ứng dụng YouTube khi một video đang phát. Nếu bạn đã bật tính năng hình trong hình thì video đó sẽ thu nhỏ thành một cửa sổ hình trong hình. Bạn có thể kéo cửa sổ này đến các vị trí khác nhau của màn hình để tiếp tục phát video bên trên các ứng dụng khác. Bạn có thể tạm dừng hoặc dừng phát video trước khi thoát khỏi YouTube để ngăn thiết bị bật tính năng hình trong hình.

Khi có gói thành viên YouTube Premium, bạn có thể dùng tính năng hình trong hình (PiP) để xem nội dung trên YouTube. Nếu bạn không có YouTube Premium và đang ở Hoa Kỳ, thì bạn vẫn có thể sử dụng tính năng hình trong hình nhưng không thể xem một số nội dung, chẳng hạn như video nhạc.

Lưu ý: Nếu không ở Hoa Kỳ, bạn cần có gói thành viên YouTube Premium để sử dụng tính năng hình trong hình với mọi nội dung trên YouTube.

TẮT chế độ hình trong hình

  1. Chuyển đến phần cài đặt của Android Và rồi Ứng dụng và thông báo Và rồi Nâng cao Và rồi Quyền truy cập đặc biệt Và rồi Hình trong hình.
  2. Nhấn vào YouTube.
  3. Để tắt chế độ này, hãy nhấn vào Cho phép chế độ hình trong hình

BẬT chế độ hình trong hình

  1. Chuyển đến phần cài đặt của Android Và rồi Ứng dụng và thông báo Và rồi Nâng cao Và rồi Quyền truy cập đặc biệt Và rồi Hình trong hình.
  2. Nhấn vào YouTube
  3. Để bật chế độ này, hãy nhấn vào Cho phép chế độ hình trong hình.
  4. Chuyển đến phần cài đặt của ứng dụng YouTube  Và rồi Chung.
  5. Gạt nút Hình trong hình sang vị trí bật .

Đóng cửa sổ hình trong hình

Có hai cách để đóng cửa sổ hình trong hình:

  • Nhấn vào trình phát hình trong hình để hiện các nút điều khiển, rồi nhấn vào dấu X ở góc trên cùng bên phải của trình phát hình trong hình. 

hoặc

  • Kéo trình phát hình trong hình đến cuối màn hình.
Lưu ý: Khi bạn đóng cửa sổ hình trong hình, một thông báo sẽ xuất hiện để bạn tiếp tục phát ở chế độ Phát trong nền.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
17827972940710372422
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
59