ใช้การแสดงภาพซ้อนภาพบนบางอุปกรณ์

การแสดงภาพซ้อนภาพ (PIP) จะช่วยให้คุณดูวิดีโอ YouTube ในขณะที่ใช้แอปอื่นๆ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

รับชมวิดีโอ YouTube ในขณะที่ใช้แอปอื่นๆ

Watch YouTube while using other apps on Android | Pro Tips from TeamYouTube

วิธีการทำงานของการแสดงภาพซ้อนภาพ

การแสดงภาพซ้อนภาพจะลดขนาดวิดีโอลงแล้วเล่นในโปรแกรมเล่นวิดีโอขนาดเล็กซึ่งคุณจะเลื่อนหน้าจอหลักไปมาและวางตำแหน่งของโปรแกรมเล่นวิดีโอบนแอปอื่นๆ ได้ คุณจะรับชมวิดีโอ YouTube ได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ใช้แอปอื่นๆ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อเปิดใช้ฟีเจอร์นี้
หากต้องการเริ่มเล่น PIP ขณะกำลังเล่นวิดีโอในแอป YouTube ให้แตะปุ่มหน้าแรกของ Android วิดีโอจะย่อลงเป็นหน้าต่าง PiP ซึ่งลากไปยังส่วนต่างๆ ของหน้าจอ เพื่อให้เล่นวิดีโอบนหน้าแอปอื่นๆ ต่อได้
หากต้องการกลับมาเล่นในแอป YouTube อีกครั้ง ให้แตะที่ PiP 2 ครั้ง แต่หากต้องการปิด PiP ไปเลย ให้ลากวิดีโอไปที่ด้านล่างของหน้าจอ

ผู้ที่ใช้การแสดงภาพซ้อนภาพได้

ขณะนี้ผู้ที่ใช้การแสดงภาพซ้อนภาพได้มีดังนี้
  • สมาชิก YouTube Premium ทั่วโลกที่ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ Android
  • ผู้ใช้ Android ในสหรัฐอเมริกาที่ใช้ Android Oreo ขึ้นไป ซึ่งมีการเล่น PiP ที่รองรับโฆษณา

การใช้การแสดงภาพซ้อนภาพ

การปิดการแสดงภาพซ้อนภาพ

การแสดงภาพซ้อนภาพจะเปิดใช้โดยค่าเริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ Android 8.0 Oreo และสูงกว่านั้น 
หากต้องการปิดการแสดงภาพซ้อนภาพ ให้ทำดังนี้
  1. ไปที่การตั้งค่าบน Android > แอปและการแจ้งเตือน > ขั้นสูง > สิทธิ์พิเศษในการเข้าถึง > การแสดงภาพซ้อนภาพ
  2. แตะ YouTube
  3. เลื่อนปุ่มสลับ "อนุญาตการแสดงภาพซ้อนภาพ” ไปที่ปิด 

การเปิดการแสดงภาพซ้อนภาพ

การแสดงภาพซ้อนภาพจะเปิดใช้โดยค่าเริ่มต้นสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ Android 8.0 (Oreo) และสูงกว่านั้น
หากต้องการเปิดการแสดงภาพซ้อนภาพ ให้ทำดังนี้
  1. ไปที่การตั้งค่าบน Android > แอปและการแจ้งเตือน > ขั้นสูง > สิทธิ์พิเศษในการเข้าถึง > การแสดงภาพซ้อนภาพ
  2. แตะ YouTube 
  3. เลื่อนปุ่มสลับ "อนุญาตการแสดงภาพซ้อนภาพ” ไปที่เปิด

การปิดการแสดงภาพซ้อนภาพ

วิธีปิดการแสดงภาพซ้อนภาพมี 2 วิธีดังนี้

  1. แตะโปรแกรมเล่น PiP เพื่อแสดงตัวควบคุม 
  2. แตะ X ที่มุมของโปรแกรมเล่นวิดีโอ PiP เพื่อปิด

หรือ

ลากโปรแกรมเล่น PiP ไปที่ด้านล่างของหน้าจอได้เลย

หมายเหตุ: หากเป็นสมาชิก YouTube Premium การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณกลับมาเล่นอีกครั้งในโหมดการเล่นอยู่เบื้องหลังได้

สมาชิก YouTube Premium: ตั้งการเล่นอยู่เบื้องหลังเป็นค่าเริ่มต้น

การเล่นอยู่เบื้องหลังช่วยให้สมาชิก YouTube Premium ดูวิดีโอในขณะที่ใช้แอปอื่นหรือเมื่อปิดหน้าจออยู่ได้ คุณอาจตั้งค่าแอป YouTube ให้เล่นอยู่เบื้องหลังโดยค่าเริ่มต้นแทนการแสดงภาพซ้อนภาพได้
ซึ่งทำได้ 2 วิธีด้วยกัน ดังนี้

คุณปิดการแสดงภาพซ้อนภาพสำหรับ YouTube ได้ในการตั้งค่าบน Android

หรือ

เปลี่ยนจาก PIP ไปเป็นการเล่นอยู่เบื้องหลังโดยแตะที่ PIP จากนั้นแตะไอคอนหูฟัง Headphones

เนื้อหาเพลง

หากไม่ได้สมัครใช้บริการ YouTube Premium จะใช้เนื้อหาเพลงสำหรับการเล่น PIP ไม่ได้

 

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร