Udgivelsesejerskab: Standardisering af videoer med flere musikalske værker

YouTube-videoer kan indeholde flere musikalske værker. Der er forskellige situationer, hvor det kan forekomme, f.eks. videoer, der indeholder såkaldte "medleyer". Disse videoer kan føre til komplicerede ejerskabsscenarier på grund af antallet af lydoptagelser og/eller kompositioner, der har krav på dem.  I scenarier med flere musikalske værker er det vigtigt for udgivelsespartnere at angive deres andel af ejerskabet præcist. Der findes tre hyppige scenarier under denne paraply, som har hver deres optimale løsning, når udgivere skal gøre krav på videoindhold:

Master-playlister, der består af en enkelt video (forveksles ofte med et medley)

I disse videoer består lyden af flere individuelle musikalske værker (normalt hele sange) afspillet en efter en, så de udgør en playliste inden for en enkelt video. Ofte gøres der krav på hver sang i videoen via et særskilt lydoptagelsesaktiv.
Disse tilfælde understøttes af den normale procedure for at gøre krav på eller linke indhold:
 1. Udgivere skal linke deres kompositionsandele til de lydoptagelsesaktiver, som bruges til at gøre krav på videoen, på normal vis.
 2. Hvis de relevante lydoptagelser ikke gør krav på den pågældende video, bør udgivelsespartneren arbejde direkte sammen med partneren, der ejer lydoptagelsen, om at få denne til at gøre krav på videoen med det relevante aktiv.
Bemærk, at disse videoer ikke er medleyer, selvom de har nogle lignende træk.

Kun webkrav, ingen (eller forkerte) SR/MV/AT

Lyden i disse videoer består af kombinerede, men separate sange (f.eks. en bruger, der synger a cappella og uden overgang skifter mellem sange som i et medley). Du vil måske bemærke, at pladeselskabspartnere nogle gange gør krav på disse videoer med et eller flere lydoptagelsesaktiver for den officielle masteroptagelse, selvom den ikke bruges i videoen. Dette er ikke den korrekte fremgangsmåde.
 1. Udgivere skal først søge efter eksisterende lydoptagelsesaktiver, der repræsenterer hele medleyet i videoen (dvs. et enkelt aktiv for helheden af musikalske værker som fremført af musikeren i videoen). Hvis du finder det, skal du fortsætte til næste afsnit ("Medley med ledsagende SR/MV/AT").
 2. Hvis der ikke findes nogen lydoptagelser, som repræsenterer hele medleyet, kan kompositionsandelsaktiver bruges til at gøre krav på videoen direkte, og udbetalingerne vil automatisk blive fordelt efter antallet af kompositioner, der gøres krav på i videoen. Hvis udgiveren ejer flere kompositioner i medleyet, skal de oprette et krav for hver.
 3. Det er vigtigt at anmode om, at alle ejere af lydoptagelser, som ikke hører under webkravsmedley-kategorien, fjerner deres krav. Hvis eksempelvis en coverversion af en populær sang blev gjort krav på af det officielle masterlydoptagelsesaktiv for den pågældende sang, bør udgivelsespartneren anmode pladeselskabet om at fjerne dette krav.
Ligesom i det tidligere tilfælde er disse videoer ikke nødvendigvis medleyer og kan være understøttet af den normale procedure for at gøre krav på eller linke indhold.

Medley med ledsagende SR/MV/AT

I disse tilfælde gøres der krav på videoen af en enkelt lydoptagelse/musikvideo/kunstnerisk nummer, der repræsenterer hele medleyet og alle værker i det. Hvis flere udgivere forsøger at indlejre deres enkelte kompositioner i lydoptagelsen for disse videoer, vil der opstå en konflikt, eftersom aktivet, der gør krav på videoen, faktisk repræsenterer flere musikalske værker. Udgivere bør arbejde sammen for at repræsentere deres ejerskab på retvisende måde, men der er også mulighed for at bruge følgende arbejdsgang til at fremskynde processen:
 1. Udgivelsespartneren finder det lydoptagelsesaktiv, der passer til det pågældende medley, lytter til medleyet og identificerer det samlede antal af repræsenterede kompositioner. Bemærk! Antallet af gange en komposition gentages og længden af den pågældende komposition, skal ikke angives med denne tilgang – kun det samlede antal forskellige kompositioner.
 2. Partneren opretter derefter et nyt kompositionsandelsaktiv, som er specifikt for medleyet, frem for at bruge deres eksisterende kompositionsandelsaktiv til den repræsenterede komposition.
 3.  For at beregne deres ejerskabsandel skal udgiveren gange deres ejerskabsandel for den enkelte komposition med 1 divideret med antallet af kompositioner i medleyet.
Eksempel:
 • Sangen "Medley-sang" repræsenteres af lydoptagelsesaktivet "Medley-SR-aktiv". Medley-sang indeholder 4 forskellige kompositioner – "Sang 1", "Sang 2" osv.
 • Udgiver A er i stand til at fremvise opførelseslicens til 40 % af Sang 1 og 20 % af Sang 2 globalt.
 • Udgiver A finder Medley-SR-aktiv og lytter til referencefilen. De finder ud af, at medleyet indeholder 4 kompositioner ("Sang 1", "Sang 2" osv.). 1 divideret med 4 = 0,25, hvilket betyder, at hver komposition repræsenterer 25 % af medleyet.
 • Udgiver A opretter derefter et nyt kompositionsandelsaktiv, som repræsenterer deres unikke bidrag til medleyet – "Medley-kompositionsaktiv". Det er vigtigt, at dette er forskelligt fra deres eksisterende kompositionsandelsaktiver for Sang 1 og Sang 2.
 • Da Udgiver A kan licensere 40 % af Sang 1, og 20 % af Sang 2, har de have et ejerskab over det nye medley-kompositionsandelsaktiv på: 40 % ejerskab * 25 % af medleyet) + (20 % ejerskab * 25 % af medleyet) = 15 %.
 • Udgiver A indlejrer Medley-kompositionsaktiv i Medley-SR-aktiv.

 

 

 

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?