Ενημέρωση της συνδρομής επί πληρωμή στο YouTube

Με την εγγραφή σας στο YouTube Premium ή το YouTube Music Premium, θα χρεώνεστε αυτόματα την τιμή της συνδρομής στην αρχή κάθε νέου κύκλου χρέωσης, έως ότου ακυρώσετε τη συνδρομή σας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης της συνδρομής επί πληρωμή παρακάτω. 

YouTube Premium

Ενημέρωση των προτιμήσεων πληρωμής και συνδρομής

  1. Στην εφαρμογή YouTube, πατήστε στην εικόνα του προφίλ σας > Συνδρομές επί πληρωμή.
  2. Πατήστε τη συνδρομή σας.
  3. Ενημερώστε τις προτιμήσεις πληρωμής ή συνδρομής σας. Αν εγγραφήκατε από την εφαρμογή YouTube για iOS: Μπορείτε να ενημερώσετε τις επιλογές πληρωμής και εγγραφής στο iTunes.

Αναβάθμιση σε οικογενειακό πρόγραμμα YouTube

Μάθετε πώς μπορείτε να ενημερώσετε την ατομική συνδρομή σας στο YouTube Premium σε ένα οικογενειακό πρόγραμμα YouTube.

Εναλλαγή από οικογενειακό πρόγραμμα σε ατομική συνδρομή

Αν είστε μέλος οικογενειακού προγράμματος YouTube Premium, μάθετε πώς μπορείτε να αποχωρήσετε από μια ομάδα οικογένειας για να αποκτήσετε ατομική συνδρομή.

Οι ενημερώσεις συνδρομής θα εφαρμοστούν στο YouTube, τη Μουσική YouTube, το YouTube Gaming και το YouTube Kids.

YouTube Music Premium

Ενημέρωση των προτιμήσεων πληρωμής και συνδρομής

  1. Στην εφαρμογή YouTube Music, πατήστε στην εικόνα του προφίλ σας > Συνδρομές επί πληρωμή.
  2. Πατήστε τη συνδρομή σας.
  3. Ενημερώστε τις προτιμήσεις πληρωμής ή συνδρομής σας. 

Αναβάθμιση σε οικογενειακό πρόγραμμα YouTube

Μάθετε πώς μπορείτε να ενημερώσετε την ατομική συνδρομή σας στο YouTube Music Premium σε ένα οικογενειακό πρόγραμμα YouTube.

Εναλλαγή από οικογενειακό πρόγραμμα σε ατομική συνδρομή

Αν είστε μέλος οικογενειακού προγράμματος YouTube, μάθετε πώς μπορείτε να αποχωρήσετε από μια ομάδα οικογένειας για να αποκτήσετε ατομική συνδρομή.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;