Phát một video ở các tốc độ khác nhau

Bạn có thể phát một video ở các tốc độ khác nhau trên bất kỳ thiết bị nào.

Lưu ý: Nhằm đảm bảo hiệu suất, bạn phải sử dụng Android phiên bản 5.0 trở lên để phát video ở các tốc độ khác nhau. 

  1. Chuyển đến một video.
  2. Nhấn vào video dó một lần rồi nhấn vào biểu tượng Thêm .
  3. Nhấn vào Tốc độ phát lại.
  4. Chọn tốc độ phát video mà bạn muốn.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?