เล่นวิดีโอด้วยความเร็วที่ต่างกัน

คุณสามารถเล่นวิดีโอด้วยความเร็วที่ต่างกันบนอุปกรณ์ใดก็ได้

หมายเหตุ: เนื่องจากเหตุผลด้านประสิทธิภาพ คุณต้องใช้ Android เวอร์ชัน 5.0 ขึ้นไปเพื่อเล่นวิดีโอที่ความเร็วอื่น 

  1. ไปที่วิดีโอ
  2. แตะวิดีโอ 1 ครั้ง แล้วแตะเพิ่มเติม
  3. แตะความเร็วในการเล่น
  4. เลือกความเร็วที่ต้องการเล่นวิดีโอ

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร