Αναπαραγωγή βίντεο σε διαφορετικές ταχύτητες

Μπορείτε να αναπαράγετε το βίντεο σε διαφορετικές ταχύτητες σε οποιαδήποτε συσκευή.

Σημείωση: Για λόγους απόδοσης, πρέπει να έχετε την έκδοση Android 5.0 ή νεότερη για να προβάλλετε βίντεο σε διαφορετικές ταχύτητες. 

  1. Μεταβείτε σε ένα βίντεο.
  2. Πατήστε το βίντεο μία φορά και, στη συνέχεια, πατήστε Περισσότερα .
  3. Πατήστε Ταχύτητα αναπαραγωγής.
  4. Επιλέξτε την ταχύτητα με την οποία θέλετε να γίνει η αναπαραγωγή του βίντεο.

 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;