הגבלת תכונות בסרטונים מסוימים

אסור להציג דברי שטנה ב-YouTube. אנחנו מסירים תכנים המעודדים אלימות או שנאה כנגד אנשים או קבוצות על סמך מאפיינים מסוימים. בנוסף, אסור לפרסם ב-YouTube תוכן שמטרתו לשבח ארגוני פשע אלימים, לקדם אותם או לסייע להם.

אנחנו עשויים להשבית תכונות מסוימות בתכנים שאינם מפירים את המדיניות שלנו, אבל קרובים לרף המחייב הסרה ועלולים להיחשב כפוגעניים בקרב חלק מהצופים.

התכנים יישארו זמינים ב-YouTube, אבל דף הצפייה כבר לא יכלול תגובות, סרטונים מוצעים או לייקים. כדי להגיע אליו, הצופה יהיה חייב לראות הודעת אזהרה. בנוסף, סרטונים אלו אינם מתאימים להצגת מודעות. השבתת תכונות אינה גורמת לרישום התראה בערוץ.

אם השבתנו תכונות באחד מהסרטונים שלכם, נודיע לכם על כך באימייל. אפשר לערער על ההחלטה ישירות מהקישור שמופיע באימייל, או לפעול לפי ההנחיות לשליחת ערעור.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?