Bỏ qua bước gửi thông báo về video tải lên

Khi tải một video lên YouTube, bạn có quyền quyết định liệu video đó có gửi thông báo đến người đăng ký của bạn hay không. Người xem nhận được tối đa 3 thông báo về video tải lên và sự kiện trực tiếp từ mỗi kênh trong khoảng thời gian 24 giờ. Nếu tải lên nhiều hơn 3 video trong một ngày, thì bạn có thể tắt một số thông báo để chọn những video nào sẽ gửi thông báo.

Tắt thông báo về video tải lên

  1. Đăng nhập vào YouTube bằng máy tính. 
  2. Tải video lên.
  3. Nhập thông tin chi tiết của video. Khi bạn đến trang “Cài đặt nâng cao”, hãy mở rộng hộp Cài đặt bổ sung.
  4. Bỏ chọn hộp "Xuất bản lên nguồn cấp dữ liệu Đăng ký và cho phép gửi thông báo đến người đăng ký".

Người đăng ký kênh sẽ không nhận được thông báo hoặc thấy video tải lên của bạn trong nguồn cấp dữ liệu Kênh đăng ký.

Bạn hiện không thể tắt thông báo về video phát trực tiếp ở chế độ công khai. Tuy nhiên, các sự kiện trực tiếp không công khai sẽ không gửi thông báo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?