Bỏ qua bước gửi thông báo về video tải lên

Khi tải một video lên YouTube, bạn có thể quyết định việc video đó có gửi thông báo cho người đăng ký của bạn hay không. Người xem nhận được tối đa 3 thông báo về video tải lên và sự kiện trực tiếp từ mỗi kênh trong khoảng thời gian 24 giờ. Nếu tải lên nhiều hơn 3 video trong một ngày, thì bạn có thể tắt một số thông báo để chọn những video nào sẽ gửi thông báo.

Tắt thông báo về video tải lên

  1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
  2. Ở góc trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng TẠO  sau đó Tải video lên
  3. Chọn tệp bạn muốn tải lên rồi nhập thông tin chi tiết của video, sau đó nhấp vào TÙY CHỌN KHÁC.
  4. Khi bạn thấy phần "Giấy phép và phạm vi phân phối", hãy bỏ chọn ô "Xuất bản lên trang Kênh đăng ký và thông báo đến người đăng ký".

Người đăng ký kênh sẽ không nhận được thông báo và cũng không thấy video bạn tải lên trong trang Kênh đăng ký của họ. Bạn sẽ thấy tỷ lệ thông báo bằng chuông đã gửi là 0% trên thẻ "Số thông báo bằng chuông đã gửi" trong YouTube Analytics.

Bạn không thể tắt chức năng thông báo về video phát trực tiếp ở chế độ công khai. Tuy nhiên, hệ thống sẽ không gửi thông báo về các sự kiện trực tiếp không công khai.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?