De verzending van uploadmeldingen overslaan

Als je een YouTube-video uploadt, kun je instellen of je abonnees een melding ontvangen over de video. Kijkers krijgen per kanaal en per periode van 24 uur maximaal drie meldingen over uploads en livestreams. Als je meer dan drie video's per dag uploadt, kun je sommige meldingen uitschakelen en kiezen voor welke video's meldingen worden verzonden.

Uploadmeldingen uitschakelen

  1. Log op een computer in bij YouTube. 
  2. Upload een video.
  3. Voer de videogegevens in. Vouw op de pagina 'Geavanceerde instellingen' het vak Aanvullende instellingen uit.
  4. Vink het vakje 'In de abonnementsfeed publiceren en meldingen voor abonnees inschakelen' uit.

Abonnees ontvangen dan geen meldingen en zien je upload niet in hun abonnementsfeed.

Het is niet mogelijk om videomeldingen voor openbare livestreams uit te schakelen. Er worden geen meldingen verzonden over verborgen livestreams.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?