Độ trễ phát trực tiếp

 

Our Classic live streaming tools are going away soon. You can try the new Live Control Room, which combines our classic desktop streaming tools with new and improved features. Learn more

 

Độ trễ phát trực tiếp là khoảng thời gian trễ của sự kiện đang hiển thị với người xem so với camera ghi lại sự kiện. Khi thiết lập sự kiện phát trực tiếp, bạn hãy nghĩ xem độ trễ có thể ảnh hưởng đến người xem như thế nào. 

Nếu bạn trò chuyện trực tiếp với người xem thì độ trễ thấp hơn sẽ là điều kiện tốt nhất để trả lời nhận xét và câu hỏi của người xem. Lưu ý rằng người xem có thể gặp phải hiện tượng giật nhiều hơn khi phát lại sự kiện trực tiếp với độ trễ thấp hơn. 

Nếu bạn không tương tác với người xem thì độ trễ thấp hơn không quan trọng.

Tại sao lại có sự đánh đổi giữa độ trễ và chất lượng?

Độ trễ càng thấp thì lượng vùng đệm đọc trước của trình phát video càng ít. Lượng vùng đệm đọc trước có vai trò quan trọng vì đó là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trễ khi phát trực tiếp. Khi độ trễ thấp hơn, khả năng người xem nhận thấy các vấn đề giữa bộ mã hóa và trình phát sẽ cao hơn.
Tình trạng quá tải mạng và các yếu tố khác cũng có thể gây ra các sự cố liên quan đến sự kiện trực tiếp, từ đó làm chậm sự kiện trực tiếp của bạn. Tình trạng trễ có thể xuất hiện ngay cả khi bạn có một hệ thống mạng chất lượng với khả năng duy trì tốc độ bit trung bình cho phát trực tiếp.
Thông thường, trình phát của người xem có thể xử lý được những thay đổi về tốc độ kết nối Internet bằng cách dự trữ thêm một lượng dữ liệu phát trực tiếp. Chức năng này được gọi là Tình trạng vùng đệm trong Thống kê chi tiết. 

Cách thay đổi độ trễ phát trực tiếp

Trong Phòng điều khiển trực tiếp: 

 1. Tạo sự kiện trực tiếp bằng cách truy cập vào http://youtube.com/livestreaming/stream
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào Sự kiện trực tiếp.
 3. Nhập tiêu đề và nội dung mô tả, sau đó nhấp vào Tạo sự kiện trực tiếp
 4. Nhấp vào Cài đặt
 5. Chọn độ trễ trong mục "Tối ưu hóa sự kiện phát trực tiếp". 
 6. Nhấp vào Lưu.
Trong mục Sự kiện:
 1. Truy cập vào youtube.com/my_live_events.
 2. Nhấp hoặc nhấn vào +Sự kiện phát trực tiếp mới / Chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào Cài đặt nâng cao.
 4. Chọn độ trễ trong mục "Tối ưu hóa sự kiện phát trực tiếp".
 5. Nhấp vào Lưu.

Trong mục Phát trực tiếp ngay: 

 1. Truy cập vào youtube.com/live_dashboard.
 2. Nhấp vào Tùy chọn phát trực tiếp.
 3. Chọn độ trễ trong mục "Tối ưu hóa sự kiện phát trực tiếp".

Sự kiện phát trực tiếp từ webcam và thiết bị di động luôn được tối ưu hóa để tăng khả năng tương tác. Bạn không thể chọn độ trễ cho các sự kiện này.

Có 3 tùy chọn cài đặt độ trễ phát trực tiếp:

Độ trễ bình thường

Tốt nhất cho: việc giảm hiện tượng giật khi phát lại cho người xem.
Chọn "Độ trễ bình thường" nếu bạn không định tương tác với người xem. Đây là cài đặt chất lượng cao nhất cho người xem vì cài đặt này có hiện tượng giật thấp nhất đối với người xem.
Độ trễ bình thường hỗ trợ tất cả các độ phân giải và các tính năng phát trực tiếp.

Độ trễ thấp

Tốt nhất cho: mức độ tương tác theo tốc độ gần với thời gian thực
Hãy chọn tùy chọn này nếu bạn muốn có độ trễ thấp và xem ít bị giật nhất. Tùy chọn cài đặt này là sự cân bằng hài hòa giữa hai tùy chọn khác. 
Tùy chọn cài đặt này không hỗ trợ độ phân giải 4K.

Độ trễ thấp nhất

Tốt nhất cho: các sự kiện phát trực tiếp mang tính tương tác cao có tương tác theo thời gian thực
Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tăng tối đa mức độ tương tác với người xem và không ngại về việc người xem có thể gặp phải hiện tượng giật nhiều hơn.
Tùy chọn cài đặt này không hỗ trợ độ phân giải 1440p và 4K.
Lưu ý: các sự cố truyền dẫn trực tiếp trên mạng của bạn sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến người xem ở tùy chọn cài đặt này. Hãy cân nhắc việc giảm tốc độ bit truyền dẫn của bạn để đảm bảo mạng có thể duy trì được sự kiện phát trực tiếp.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?