Latens vid livestreaming

Latensen vid streaming är fördröjningen mellan att kameran filmar någonting och att tittarna ser det på skärmen. När du konfigurerar en livestream är det bra att tänka igenom hur latensnivån kan påverka tittarna. 

Om du chattar live med tittarna är det bra med en låg latens när du ska svara på kommentarer och frågor. Tänk dock på att en lägre latens kan innebära mer uppspelningsbuffring för tittarna. 

Om du inte interagerar med publiken är det inte lika viktigt med låg latens.

Varför krävs det en avvägning mellan latens och kvalitet?

Med lägre latens så får videospelaren en mindre buffert för framåtläsning. Storleken på bufferten för framåtläsning är viktig eftersom det är den främsta källan till latens. Med lägre latens är det mer sannolikt att tittarna märker av trafikstockningar i nätverket för livestreamingen mellan kodare och spelare.
Trafikstockningar och andra faktorer kan dessutom skapa problem för livestreamandet och göra att streamen fördröjs. Fördröjningar kan inträffa även om du har ett bra nätverk som klarar den genomsnittliga bithastigheten.
I allmänhet kan tittarnas videospelare kompensera för den varierande anslutningshastigheten genom att en del av livestreamen hålls i reserv (kallas för bufferthälsa i Statistik för nördar). 

Så ändrar du livestreamens latens

I Kontrollrummet: 

 1. Skapa en livestream genom att gå till youtube.com/livestreaming/stream
 2. Välj Streama högst upp.
 3. Ange en titel och beskrivning och klicka sedan på Skapa stream
 4. Klicka på Inställningar
 5. Välj latens under Streamoptimering
 6. Klicka på Spara.
I Händelser:
 1. Öppna youtube.com/my_live_events.
 2. Klicka eller tryck på +Ny livestream/Redigera.
 3. Välj Avancerade inställningar.
 4. Välj Streamoptimering.
 5. Spara dina ändringar.

I streamen: 

 1. Öppna youtube.com/live_dashboard.
 2. Välj Streamingalternativ.
 3. Välj Streamoptimering.

Tänk på att mobiler alltid optimerar för ultralåg latens.

Du har tre latensalternativ när du streamar live:

Normal fördröjning

Bäst för: mindre buffring i tittarnas videospelare.
Välj Normal fördröjning om du inte tänker interagera med publiken. Det här är den högsta kvalitetsinställningen för tittarna eftersom den innebär minst buffring.
Alla upplösningar och livefunktioner stöds med normal fördröjning.

Låg fördröjning

Bäst för: interaktivitet nära realtid.
Välj det här alternativet om du vill ha låg latens och minimal buffring. Den här inställningen är en bra avvägning mellan de andra två alternativen. 
4k-upplösning stöds inte med den här inställningen.

Extremt låg fördröjning

Bäst för: mycket interaktiva livestreamar med realtidsengagemang.
Välj det här alternativet om du vill maximera interaktionen med tittarna och inte bryr dig om att de kan behöva buffra oftare.
Upplösningarna 1440p och 4k stöds inte med den här inställningen.
Obs! Eventuella trafikstockningar i nätverket påverkar tittarna mer när du använder den här inställningen. Överväg att sänka bitfrekvensen så att nätverket klarar av att hantera streamen.
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?