Cách hiển thị quảng cáo trên những video mà bạn bật tính năng kiếm tiền

Khi bật tính năng kiếm tiền cho kênh, bạn có thể bật quảng cáo cho các video. Chúng tôi phân phối quảng cáo qua quy trình đấu giá AdSense, Google Ad Manager và các nguồn khác do YouTube bán. Sau khi bạn bật tính năng kiếm tiền, có thể mất một chút thời gian để quảng cáo xuất hiện.

Quảng cáo hiển thị trên video của bạn được xác định tự động dựa trên các yếu tố ngữ cảnh, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) siêu dữ liệu của video và nội dung có thân thiện với nhà quảng cáo hay không.

Chúng tôi thường xuyên theo dõi và cập nhật hệ thống của chúng tôi để đảm bảo phân phối những quảng cáo có liên quan nhất cho video của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không kiểm soát tất cả các quảng cáo xuất hiện trên video của bạn theo cách thủ công và chúng tôi không thể đảm bảo sẽ hiển thị một quảng cáo cụ thể nào đó.

Không phải lúc nào quảng cáo cũng hiển thị trên những video có bật tính năng kiếm tiền và không phải lúc nào cũng có quảng cáo tại thời điểm xem video. Nếu bạn cho rằng đã xảy ra sự cố với quảng cáo, hãy tìm hiểu lý do khiến quảng cáo không hiển thị được trên video của bạn.

Quảng cáo do đối tác bán là gì?

Từ năm 2010, YouTube đã cho phép một số ít đối tác bán quảng cáo cho nội dung mà họ phân phối trên YouTube. Loại quảng cáo này được gọi là "quảng cáo do đối tác bán". Để hội đủ điều kiện sử dụng quảng cáo do đối tác bán, các tổ chức phải phân phối nội dung trên nhiều nền tảng khác nhau, đồng thời có cơ sở hạ tầng công ty (bao gồm cả đội ngũ kinh doanh) để bán quảng cáo cho video của riêng họ.

Với quảng cáo do đối tác bán, đối tác sẽ làm việc trực tiếp với nhà quảng cáo để phân phát quảng cáo trên nội dung mà họ sở hữu. Nhà quảng cáo mua quảng cáo từ những đối tác này để quảng cáo xuất hiện trên nội dung cụ thể. Điều này có nghĩa là quảng cáo do đối tác bán có thể xuất hiện trên cả những video mà YouTube cho rằng "không phù hợp với hầu hết các nhà quảng cáo". Lý do của việc này là vì các đối tác sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về vị trí đặt quảng cáo bằng cách làm việc trực triếp với nhà quảng cáo. Ngoài ra, họ cũng chịu toàn bộ rủi ro của việc đặt quảng cáo trên nội dung mà nhà quảng cáo có thể cho rằng không phù hợp với thương hiệu.

Đối tác không thể bán quảng cáo cho nội dung liên quan đến thảm kịch.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?