วิธีที่โฆษณาแสดงในวิดีโอที่คุณเปิดใช้การสร้างรายได้

เมื่อเปิดการสร้างรายได้ในช่อง คุณจะแบ่งรายได้จากโฆษณาที่แสดงในวิดีโอของตัวเองได้ โฆษณาจะแสดงผ่านการประมูลของ AdSense, Google Ad Manager และแหล่งอื่นๆ ที่ YouTube เป็นผู้ขายให้ หลังจากเปิดการสร้างรายได้แล้ว คุณอาจต้องรอสักพักก่อนที่โฆษณาจะปรากฏ

ระบบจะเลือกโฆษณาที่แสดงในวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติตามบริบท เช่น ข้อมูลเมตาของวิดีโอ ตลอดจนตรวจดูว่าเนื้อหานั้นเป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณาหรือไม่

เราคอยตรวจสอบและอัปเดตระบบอยู่เสมอเพื่อที่จะแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอของคุณมากที่สุด อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ควบคุมโฆษณาทั้งหมดที่ปรากฏในวิดีโอด้วยตนเอง เราจึงไม่อาจรับประกันได้ว่าโฆษณารายการใดรายการหนึ่งจะแสดงในวิดีโอของคุณหรือไม่

โฆษณาอาจไม่ปรากฏในวิดีโอที่มีการสร้างรายได้เสมอไป และอาจไม่แสดงขณะที่ผู้ใช้ดูวิดีโอ หากคุณคิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับโฆษณา โปรดดูสาเหตุที่โฆษณาอาจไม่แสดงในวิดีโอของคุณ

โฆษณาที่พาร์ทเนอร์เป็นผู้ขายคืออะไร

นับตั้งแต่ปี 2010 YouTube อนุญาตให้พาร์ทเนอร์ไม่กี่รายขายโฆษณาสำหรับเนื้อหาที่ตนเองอัปโหลดบน YouTube โฆษณาเหล่านี้เรียกว่า "โฆษณาที่พาร์ทเนอร์เป็นผู้ขาย" หากต้องการใช้งานโฆษณาที่พาร์ทเนอร์เป็นผู้ขาย องค์กรจะต้องเผยแพร่เนื้อหาบนแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท (รวมถึงฝ่ายขาย) เพื่อขายโฆษณาในวิดีโอของตนเอง

โฆษณาที่พาร์ทเนอร์เป็นผู้ขายนั้น พาร์ทเนอร์จะต้องทำงานร่วมกับผู้ลงโฆษณาโดยตรงเพื่อแสดงโฆษณาในเนื้อหาที่ตนเองเป็นเจ้าของ โดยผู้ลงโฆษณาจะซื้อโฆษณาจากพาร์ทเนอร์เหล่านี้เพื่อให้แสดงในเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งหมายความว่าโฆษณาที่พาร์ทเนอร์เป็นผู้ขายอาจแสดงได้แม้ในวิดีโอที่ YouTube พิจารณาว่า "ไม่เหมาะสำหรับผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่" พาร์ทเนอร์เหล่านี้จะมีหน้าที่รับผิดชอบโดยสมบูรณ์ในการลงโฆษณาเนื่องจากทำงานร่วมกับผู้ลงโฆษณาโดยตรง รวมถึงแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดของการลงโฆษณาในเนื้อหาที่ผู้ลงโฆษณาอาจเห็นว่าไม่เหมาะสมกับแบรนด์

พาร์ทเนอร์ขายโฆษณาในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโศกนาฏกรรมไม่ได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร