วิธีที่โฆษณาแสดงในวิดีโอที่คุณเปิดใช้การสร้างรายได้

เมื่อคุณเปิดใช้การสร้างรายได้ในช่อง คุณจะเปิดโฆษณาสำหรับวิดีโอของคุณได้ โฆษณาจะให้บริการผ่านการประมูลของ AdSense,Google Ad Manager และแหล่งอื่นๆ ที่ YouTube เป็นผู้ขายให้ หลังจากเปิดใช้การสร้างรายได้แล้ว คุณอาจต้องรอสักพักก่อนที่โฆษณาจะปรากฏ

ระบบจะกำหนดโฆษณาที่แสดงในวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติตามปัจจัยเชิงบริบท รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) ข้อมูลเมตาของวิดีโอ ตลอดจนตรวจดูว่าเนื้อหานั้นเป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณาหรือไม่

เราคอยตรวจสอบและอัปเดตระบบอยู่เสมอเพื่อที่จะแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในวิดีโอ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เข้าไปควบคุมโฆษณาทั้งหมดที่ปรากฏในวิดีโอ ดังนั้นจึงไม่อาจรับประกันได้ว่าโฆษณาชิ้นใดชิ้นหนึ่งจะแสดงในวิดีโอของคุณหรือไม่

ในบางครั้งโฆษณาจะไม่ปรากฏในวิดีโอที่เปิดใช้การสร้างรายได้ และอาจไม่แสดงขณะที่ผู้ใช้ดูวิดีโอ หากคุณคิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นกับโฆษณา โปรดดูสาเหตุที่โฆษณาอาจไม่แสดงในวิดีโอของคุณ

โฆษณาที่พาร์ทเนอร์เป็นผู้ขายคืออะไร

ตั้งแต่ปี 2010 YouTube ได้อนุญาตให้พาร์ทเนอร์จำนวนหนึ่งขายโฆษณาของเนื้อหาที่พวกเขาอัปโหลดบน YouTube ได้ โฆษณาเหล่านี้เรียกว่า "โฆษณาที่พาร์ทเนอร์เป็นผู้ขาย" องค์กรต้องเผยแพร่เนื้อหาในหลายแพลตฟอร์มและมีโครงสร้างพื้นฐานของบริษัท (รวมถึงฝ่ายขาย) เพื่อขายโฆษณาด้วยวิดีโอของตัวเอง จึงจะมีสิทธิ์สำหรับโฆษณาที่พาร์ทเนอร์เป็นผู้ขาย

โฆษณาที่พาร์ทเนอร์เป็นผู้ขายนั้น พาร์ทเนอร์จะต้องทำงานร่วมกับผู้ลงโฆษณาโดยตรงเพื่อแสดงโฆษณาในเนื้อหา โดยผู้ลงโฆษณาจะซื้อโฆษณาจากพาร์ทเนอร์เหล่านี้เพื่อแสดงในเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งหมายความว่าโฆษณาที่พาร์ทเนอร์เป็นผู้ขายอาจแสดงได้ในวิดีโอที่ YouTube พิจารณาว่า "ไม่เหมาะสมกับผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่" เนื่องจากพาร์ทเนอร์ทำงานร่วมกับผู้ลงโฆษณาโดยตรง พวกเขาจึงมีหน้าที่รับผิดชอบโดยสมบูรณ์ในตำแหน่งโฆษณา และแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดของการลงโฆษณาในเนื้อหาที่ผู้ลงโฆษณาอาจเห็นว่าไม่เหมาะสมกับแบรนด์

พาร์ทเนอร์ขายโฆษณาในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับโศกนาฏกรรมไม่ได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร