Ako sa reklamy zobrazujú vo videách, ktoré speňažujete

Keď pre svoj kanál zapnete speňažovanie, môžete zapnúť reklamy vo svojich videách. Reklamy sa zobrazujú na základe aukcie AdSense, služby Google Ad Manager a iných zdrojov predaja služby YouTube. Po zapnutí speňažovania môže chvíľu trvať, kým sa reklamy zobrazia.

Reklamy vo vašich videách sú vybrané automaticky vzhľadom na kontext, napríklad podľa metadát videí a podľa toho, či je ich obsah vhodný pre inzerentov.

Systémy pravidelne monitorujeme a aktualizujeme, aby sme mohli vo vašich videách zobrazovať najrelevantnejšie reklamy. Nekontrolujeme však každú reklamu, ktorá sa zobrazí vo vašich videách, takže neručíme za to, že sa prehrajú konkrétne reklamy.

V speňažovaných videách sa nebudú reklamy zobrazovať zakaždým. V čase prehrávania nemusí byť vždy k dispozícii reklama. Ak si myslíte, že sa vyskytol problém s reklamami, zistite, prečo sa vo vašich videách nemusia zobrazovať reklamy.

Čo sú reklamy predávané partnermi?

Od roku 2010 YouTube umožňuje niekoľkým partnerom predávať reklamy na obsah, ktorý umiestňujú na YouTube. Tieto reklamy sa nazývajú „reklamy predávané partnermi“. Ak chcú organizácie zobrazovať reklamy predávané partnermi, musia distribuovať obsah na viacerých platformách a musia mať infraštruktúru spoločnosti (vrátane predajných síl), aby mohli predávať reklamy v rámci vlastných videí.

V prípade reklám predávaných partnermi pracujú partneri priamo s inzerentmi a zobrazujú reklamy v obsahu, ktorý vlastnia. Inzerenti kupujú reklamy od týchto partnerov, aby sa tak reklamy zobrazovali v konkrétnom obsahu. Znamená to, že reklamy predávané partnermi sa môžu zobrazovať aj vo videách, ktoré YouTube považuje za „nevhodné pre väčšinu inzerentov“. Títo partneri nesú plnú zodpovednosť za umiestnenie reklám, keďže pracujú priamo s inzerentmi. Taktiež nesú celé riziko za umiestnenie reklamy v obsahu, ktorý inzerenti nemusia považovať za vhodný pre značku.

Partneri nemôžu predávať reklamy v rámci obsahu, ktorý súvisí s tragédiami.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?