Ako sa reklamy zobrazujú vo videách, ktoré speňažujete

Keď pre svoj kanál povolíte speňažovanie, môžete zapnúť reklamy vo svojich videách. Reklamy sa zobrazujú na základe aukcie AdSense, služby Google Ad Manager a iných zdrojov predaja služby YouTube. Po zapnutí speňažovania môže chvíľu trvať, kým sa reklamy začnú zobrazovať.

To, ktoré reklamy sa budú zobrazovať vo vašich videách, automaticky určujú kontextuálne faktory, napríklad metadáta videí a to, či je ich obsah vhodný pre inzerentov.

Systémy pravidelne monitorujeme a aktualizujeme, aby sme mohli vo vašich videách zobrazovať najrelevantnejšie reklamy. Všetky reklamy, ktoré sa zobrazujú vo videách, však nekontrolujeme manuálne, takže neručíme za zobrazenie konkrétnych reklám.

Reklamy sa vo videách s povoleným speňažovaním nezobrazujú vždy. V čase prehrávania nemusí byť vždy k dispozícii reklama. Ak si myslíte, že s reklamami vznikol problém, zistite, prečo sa vo vašich videách nemusia zobrazovať reklamy.

Čo sú reklamy predávané partnermi?

Od roku 2010 spoločnosť YouTube umožnila malému množstvu partnerov predávať reklamy na obsah, ktorý umiestňujú na YouTube. Tieto reklamy sa nazývajú „reklamy predávané partnermi‟. Ak sa organizácie chcú kvalifikovať na reklamy predávané partnermi, musia distribuovať obsah na viacerých platformách a musia mať infraštruktúru spoločnosti (vrátane predajných síl), aby mohli predávať reklamy v rámci vlastných videí.

V prípade reklám predávaných partnermi pracujú partneri priamo s inzerentmi a zobrazujú reklamy v obsahu, ktorý vlastnia. Inzerenti kupujú reklamy od týchto partnerov, aby sa tak reklamy zobrazovali v konkrétnom obsahu. Znamená to, že reklamy predávané partnermi sa môžu zobrazovať aj vo videách, ktoré YouTube považuje za „nevhodné pre väčšinu inzerentov‟. Je to preto, že partneri nesú plnú zodpovednosť za umiestnenie reklám na základe toho, že pracujú priamo s inzerentmi. Partneri tiež nesú celé riziko umiestnenia reklamy v obsahu, ktorí inzerenti nemusia považovať za vhodný pre značku.

Partneri nemôžu predávať reklamy v rámci obsahu, ktorý súvisí s tragédiami.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?