Paano lumalabas ang mga ad sa mga video na mino-monetize mo

Pinasimple namin ang mga pagpipilian para sa mga format ng ad na lumalabas bago o pagkatapos ng iyong video para palakihin ang kita ng creator. Inalis namin ang mga pagpipilian sa indibidwal na ad para sa mga pre-roll, post-roll, skippable, at non-skippable ad. Ngayon, kapag in-on mo ang mga ad para sa mga bagong long-form video, magpapakita kami sa iyong mga manonood ng mga pre-roll, post-roll, skippable, o non-skippable ad kapag naaangkop. Dahil sa pagbabagong ito, ang inirerekomendang pinakamahusay na kagawian ay i-on ang lahat ng format ng ad, na pamantayan para sa lahat. Hindi nagbago ang iyong mga pagpipilian para sa mga mid-roll ad. Pinanatili rin namin ang mga napili mo para sa ad para sa mga kasalukuyang long-form video, maliban na lang kung babaguhin mo ang mga setting ng pag-monetize.

Kapag in-on mo ang pag-monetize para sa iyong channel, puwede mong piliing maki-share sa kita mula sa mga ad na inihahatid sa Page sa Panonood o sa Feed ng Shorts. Inihahatid ang mga ad sa pamamagitan ng ads auction, Google Ad Manager, at iba pang source na ibinebenta ng YouTube. Kapag in-on mo ang pag-monetize, posibleng matagalan bago lumabas ang mga ad.

Awtomatikong pinipili ang mga ad sa iyong video batay sa konteksto tulad ng metadata ng video mo at kung angkop sa advertiser ang content.

Regular naming sinusubaybayan at ina-update ang aming mga system para maihatid ang mga pinakanauugnay na ad sa iyong mga video. Gayunpaman, hindi namin manual na kinokontrol ang bawat ad na lumalabas sa iyong mga video, kaya hindi namin magagarantiya na magpe-play kami ng mga partikular na ad.

Hindi palaging lalabas ang mga ad sa mga naka-monetize na video. May mga pagkakataon kung kailan posibleng walang available na ad sa oras ng panonood. Kung sa tingin mo ay may problema sa mga ad, alamin kung bakit walang lumalabas na ad sa iyong mga video.

Ano ang mga ad na ibinebenta ng partner?

Mula 2010, pinayagan ng YouTube ang ilang partner na magbenta ng mga ad para sa content na inilalagay nila sa YouTube. Ang mga ad na ito ay tinatawag na "mga ad na ibinebenta ng partner." Para maging kwalipikado para sa mga ad na ibinebenta ng partner, ang mga organisasyon ay dapat mamahagi ng content sa iba't ibang platform at dapat na mayroong imprastraktura ng kumpanya (kabilang ang mga sales force) para makapagbenta ng mga ad sa kanilang mga video.

Para sa mga ad na ibinebenta ng partner, direktang nakikipagtulungan ang mga partner sa mga advertiser para maghatid ng mga ad sa content na pagmamay-ari nila. Bumibili ang mga advertiser ng mga ad mula sa mga partner na ito para lumabas ang mga ad sa partikular na content. Ibig sabihin, puwedeng lumabas ang mga ad na ibinebenta ng partner maging sa mga video na itinuturing ng YouTube na "hindi angkop para sa karamihan ng mga advertiser." Ang mga partner na ito ang ganap na mananagot para sa mga placement ng ad sa pamamagitan ng direktang pakikipagtulungan sa mga advertiser. Sila ang tanging mananagot sa paglalagay ng mga ad sa content na posibleng ituring ng mga advertiser na hindi angkop para sa brand.

Hindi puwedeng magbenta ang mga partner ng mga ad sa content na nauugnay sa mga trahedya.

Nakatulong ba ito?

Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
11668557048631056591