Tôi không xem được video đã tải xuống

Hãy tìm hiểu về cách tải video xuống và xem lại các bước bên dưới để biết cách khắc phục vấn đề này. 

Tải lại video xuống trên thiết bị mới

Nếu có một thiết bị mới trong thời gian gần đây, bạn sẽ cần phải tải lại các video mà bạn muốn xem xuống. Video không chuyển được sang các thiết bị khác ngay cả khi bạn đăng nhập vào cùng một tài khoản. Mỗi thiết bị có danh mục video tải xuống riêng

Kiểm tra để chắc chắn rằng gói đăng ký làm thành viên của bạn chưa hết hạn

Hãy đảm bảo gói đăng ký làm thành viên YouTube Premium của bạn chưa hết hạn. Trong ứng dụng YouTube, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn > Tư cách thành viên trả phí rồi cuộn xuống mục Quản lý.

Nếu gần đây, bạn mất quyền sử dụng YouTube Premium rồi sau đó đăng ký lại, thì xin lưu ý rằng các video đã lưu sẽ mất một vài giờ mới xuất hiện trở lại sau khi bạn đăng ký lại. Nếu bạn cần xem video ngay lập tức, hãy nhấn vào biểu tượng Menu rồi chọn Thử tải xuống lại.

Kiểm tra để chắc chắn rằng bạn đã đăng nhập vào YouTube Premium

Hãy đảm bảo rằng bạn đăng nhập vào Tài khoản Google đã liên kết khi đăng ký làm thành viên YouTube Premium:

  • Thử đăng xuất rồi đăng nhập lại vào tài khoản liên kết với YouTube Premium.
  • Kiểm tra để chắc chắn rằng bạn nhìn thấy biểu trưng YouTube Premium (thay vì biểu trưng YouTube). Trong ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động hoặc trên máy tính, bạn sẽ thấy biểu trưng YouTube Premium ở góc trên cùng bên trái của ứng dụng hoặc trình duyệt.
Bạn đang sử dụng YouTube trên TV thông minh?
  • Trên TV, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google đã liên kết với tư cách thành viên YouTube Premium của mình.
  • Nếu đang truyền nội dung lên TV, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào đúng tài khoản trên cả TV và máy tính hoặc thiết bị di động mà bạn đang dùng để truyền. 
  • Nếu đang sử dụng Google Home, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào đúng tài khoản trong ứng dụng Google Home.

Liên hệ với bộ phận hỗ trợ và gửi phản hồi về sản phẩm

Nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ. Vui lòng đề cập đến những thông tin sau đây khi bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ: 

  • Bạn có nhìn thấy thông báo lỗi không?
  • Thông báo lỗi hiển thị ở đâu và nội dung chính xác của thông báo lỗi là gì? Hãy thêm ảnh chụp màn hình nếu có thể.
Gửi phản hồi về sản phẩm đến YouTube:
  • Bạn cũng có thể gửi phản hồi về sự cố của bạn. Bạn sẽ không nhận được phản hồi, nhưng ý kiến phản hồi của bạn sẽ được chia sẻ với YouTube.
  • Để gửi phản hồi, hãy chọn ảnh hồ sơ của bạn > Gửi phản hồi Feedback trong YouTube.
  • Đảm bảo bạn chọn hộp "Nhật ký hệ thống". Nhật ký hệ thống sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về sự cố của bạn.

 

Quay lại phần khắc phục vấn đề về các lợi ích của thành viên YouTube Premium.   

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?