Nhận trợ giúp về thông báo YouTube

Thông báo YouTube cho bạn biết khi có video và cập nhật mới từ kênh yêu thích của bạn và nội dung khác. Bạn có thể nhận thông báo theo nhiều cách. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể gặp các sự cố về thông báo, chẳng hạn như không nhận được tất cả thông báo theo ý muốn hoặc nhận được thông báo bạn không mong muốn. 
 
Nhấp vào sự cố bạn đang gặp phải để được trợ giúp.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?