Δημιουργία εσόδων από τη ζωντανή ροή σας

 

Τα εργαλεία ζωντανής ροής στην Κλασική προβολή θα αποσυρθούν σύντομα. Μπορείτε να δοκιμάσετε τον νέο Χώρο ελέγχου ζωντανής εκπομπής, που συνδυάζει τα εργαλεία ροής της Κλασικής προβολής σε υπολογιστή με νέες και βελτιωμένες λειτουργίες. Μάθετε περισσότερα

Μπορείτε να κερδίσετε έσοδα από τις ζωντανές ροές με την ενεργοποίηση των διαφημίσεων και τη χρήση του Super Chat. Ορισμένα κανάλια έχουν πρόσβαση στις εγγραφές καναλιού.

Αν το πρόγραμμα αναπαραγωγής ενσωματωθεί σε εξωτερική τοποθεσία με λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής, οι διαφημίσεις θα απενεργοποιηθούν.

Διαφημίσεις σε ζωντανές ροές

Αν στο κανάλι σας έχει ενεργοποιηθεί η δημιουργία εσόδων, το YouTube θα ενεργοποιήσει τις διαφημίσεις ώστε να εμφανίζονται στο περιεχόμενό σας, αν αυτό πληροί τα κριτήρια. Η προβολή διαφημίσεων δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να μην βλέπουν όλοι οι θεατές μια διαφήμιση. Οι ζωντανές ροές μπορούν να πληρούν τα κριτήρια για:

  • Τις διαφημίσεις πριν το βίντεο που προβάλλονται πριν από τη ζωντανή ροή, η οποία είναι ορατή σε κινητές συσκευές και επιτραπέζιους υπολογιστές.
  • Τις διαφημίσεις κατά τη διάρκεια του βίντεο που προβάλλονται κατά τη διάρκεια της ζωντανής ροής και μπορούν να εισάγονται μη αυτόματα σε ροές από επιτραπέζιο υπολογιστή.
  • Τις διαφημίσεις προβολής και επικάλυψης που προβάλλονται δίπλα ή πάνω από περιεχόμενο και είναι ορατές σε επιτραπέζιους υπολογιστές. 

Μάθετε περισσότερα για την ενεργοποίηση των διαφημίσεων κατά τη διάρκεια του βίντεο

Εκδηλώσεις

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια εκδήλωση στη σελίδα Ζωντανές εκδηλώσεις.
Προτού ξεκινήσετε τη ροή σας: 
  1. Ενεργοποιήστε τη δημιουργία εσόδων: Επεξεργασία > Δημιουργία εσόδων > ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή Δημιουργία εσόδων με διαφημίσεις. Συγχρονισμός για προεπισκόπηση: Επιλέξτε Χώρος ελέγχου ζωντανής εκπομπής > Συγχρονισμός με το πρόγραμμα προεπισκόπησης. Σημείωση: Ο συγχρονισμός θα πρέπει να γίνει προτού ξεκινήσει η ροή.
  2. Ανοίξτε το πρόγραμμα αναπαραγωγής προεπισκόπησης.
  3. Πατήστε Έναρξη ροής μία φορά και η προεπισκόπηση θα προβληθεί.

Μετά τη ροή:

  1. Στον Χώρο ελέγχου ζωντανής εκπομπής κάτω από το Πρόγραμμα αναπαραγωγής προεπισκόπησης, πατήστε Εισαγωγή.

Μεταδώστε ροή τώρα

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια εκδήλωση στη σελίδα Μεταδώστε ροή τώρα.
Προτού ξεκινήσετε τη ροή σας:
  1. Κάτω από τη Δημιουργία εσόδων, πατήστε Δημιουργία εσόδων με διαφημίσεις.
Μετά τη ροή:
  1. Πατήστε Αναπαραγωγή διαφήμισης.

Αφού κάνετε κλικ στην Αναπαραγωγή διαφήμισης, θα δοκιμάσουμε να προβάλουμε μια διαφήμιση βίντεο σε όσο το δυνατόν περισσότερους θεατές. Οι διαφημίσεις δεν θα προβάλλονται στον Πίνακα ελέγχου για ζωντανές ροές ή στον Χώρο ελέγχου ζωντανής εκπομπής.  Οι διαφημίσεις μπορεί να μην προβάλλονται αν παρακολουθείτε τη δική σας ροή στη σελίδα παρακολούθησης. Σε ορισμένους θεατές μπορεί να μην προβληθεί διαφήμιση, γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσετε τη ροή! 

Κινητές συσκευές

 Οι διαφημίσεις κατά τη διάρκεια του βίντεο δεν υποστηρίζονται, προς το παρόν, σε ροές από κινητές συσκευές.

Webcam

Οι διαφημίσεις κατά τη διάρκεια του βίντεο δεν υποστηρίζονται, προς το παρόν, σε ζωντανές ροές από webcam.

Αν πληροίτε τα κριτήρια, οι διαφημίσεις ενεργοποιούνται για προβολή μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η προβολή διαφήμισης σε όλους τους θεατές δεν είναι εγγυημένη. Αυτοί οι θεατές θα συνεχίσουν να βλέπουν τη ζωντανή ροή σας.

Αν ένας χρήστης παραλείψει τη διαφήμιση ή η διαφήμιση ολοκληρωθεί, θα ανακατευθυνθεί στη ζωντανή ροή.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;