Xem YouTube trong Giao diện tối

Giao diện tối giúp bạn giảm bớt độ loá của màn hình và trải nghiệm YouTube trên nền tối.

Watch YouTube in Dark theme to activate Ambient mode ft. Raymond Strazdas 🕶️ 🎨

Đăng ký theo dõi kênh YouTube Viewers để nắm bắt tin tức, thông tin cập nhật và những mẹo mới nhất.

Lưu ý:

Nếu muốn xem YouTube ở Chế độ môi trường xung quanh thì trước tiên, bạn phải bật Giao diện tối cho thiết bị.

  1. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn .
  2. Nhấp vào biểu tượng Giao diện .
  3. Chọn "Giao diện tối" để dùng chế độ cài đặt giao diện tối.
    HOẶC
    Bật Giao diện sáng hay Dùng giao diện của thiết bị.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính