Xem YouTube trên Giao diện tối

Giao diện tối cho phép bạn giảm bớt độ chói của màn hình và xem video trên YouTube trên nền màu tối.

  1. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn  . 
  2. Nhấp vào biểu tượng Giao diện .
  3. Chọn "Giao diện tối" để dùng chế độ cài đặt giao diện tối.
    HOẶC
    Bật Giao diện sáng hay Dùng giao diện của thiết bị.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false