การรับชม YouTube ในธีมสีเข้ม

ธีมสีเข้มช่วยลดแสงจ้าจากหน้าจอและให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ในการรับชม YouTube บนพื้นหลังสีเข้ม

  1. เลือกรูปโปรไฟล์  
  2. เลือกธีมสีเข้ม
  3. ไปที่ “เปิดใช้งานธีมสีเข้ม” แล้วสลับเป็นเปิดหรือปิด
หมายเหตุ: หากใช้อุปกรณ์ Pixel 3 ในโหมดประหยัดแบตเตอรี่ ธีมสีเข้มจะเปิดโดยอัตโนมัติหรือคุณจะเห็นข้อความแนะนำว่าคุณควรเปิดใช้งานธีมสีเข้ม

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร