Wyświetlanie YouTube w trybie ciemnym

Tryb ciemny pozwala na zmniejszenie jasności ekranu i korzystanie z YouTube z ciemnym tłem.

  1. Wybierz zdjęcie profilowe 
  2. Wybierz Ciemny motyw.
  3. Znajdź polecenie „Włącz ciemny motyw” i użyj przełącznika, by włączyć lub wyłączyć tę opcję.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?