Xem YouTube trên Giao diện tối

Giao diện tối cho phép bạn giảm bớt độ chói của màn hình và xem video trên YouTube trên nền màu tối.

  1. Chọn ảnh hồ sơ của bạn
  2. Chọn Chủ đề màu tối.
  3. Chuyển đến phần “Kích hoạt chủ đề màu tối” rồi chọn bật hoặc tắt.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?