ดาวน์โหลดวิดีโอ YouTube ลงในการ์ด SD

คุณดาวน์โหลดวิดีโอ YouTube ลงในการ์ด SD หรือหน่วยความจำในโทรศัพท์ของคุณด้วยปุ่มดาวน์โหลด ได้หากคุณมีคุณสมบัติดังนี้

ดาวน์โหลดวิดีโอลงในการ์ด SD ของโทรศัพท์

หากต้องการจัดเก็บวิดีโอที่ดาวน์โหลดไว้ในการ์ด SD ก่อนอื่นให้ใส่การ์ด SD ลงในโทรศัพท์หากยังไม่มีการ์ดดังกล่าว เมื่อมีการ์ด SD ในโทรศัพท์แล้ว โปรดทำตามวิธีการด้านล่าง

บันทึกลงในการ์ด SD ตามค่าเริ่มต้น

 1. ไปยังเมนู ที่ด้านบนของหน้าจอ
 2. แตะการตั้งค่า

 3. เลือกดาวน์โหลด

 4. เลื่อนปุ่มสลับใช้การ์ด SD ไปที่เปิด (บันทึกวิดีโอลงในการ์ด SD)

หากไม่เปิดใช้การ์ด SD ระบบจะบันทึกวิดีโอลงในหน่วยความจำภายในโทรศัพท์แทน

ตรวจสอบว่าการ์ด SD มีที่ว่างเพียงพอเพื่อบันทึกวิดีโอ

ดาวน์โหลดวิดีโอลงในการ์ด SD

 1. ไปที่วิดีโอที่ต้องการบันทึกลงในการ์ด SD

 2. แตะปุ่มดาวน์โหลด ใต้วิดีโอหรือเลือกดาวน์โหลดจากเมนู ของวิดีโอ โดยปุ่มดาวน์โหลดจะแสดงเป็นสีน้ำเงิน ใต้วิดีโอเมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น

หากอุปกรณ์สูญเสียการเชื่อมต่อขณะที่กำลังดาวน์โหลดวิดีโอหรือเพลย์ลิสต์ การดำเนินการจะกลับมาทำงานอีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมือถือหรือ Wi-Fi

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการ์ด SD

ฉันจะย้ายวิดีโอที่ดาวน์โหลดแล้วจากหน่วยความจำภายในโทรศัพท์ไปยังการ์ด SD ได้อย่างไร

คุณจะย้ายวิดีโอจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งโดยตรงไม่ได้ หากต้องการย้ายวิดีโอที่ดาวน์โหลดจากหน่วยความจำภายในโทรศัพท์ไปยังการ์ด SD โปรดทำตามวิธีการด้านล่าง

 1. ลบวิดีโอออกจากที่จัดเก็บข้อมูลภายใน

 2. เปลี่ยนตำแหน่งในการจัดเก็บวิดีโอเป็น SD

 3. ดาวน์โหลดวิดีโออีกครั้ง

ฉันจะย้ายวิดีโอที่ดาวน์โหลดแล้วจากการ์ด SD ลงในหน่วยความจำภายในของโทรศัพท์ได้อย่างไร

คุณจะย้ายวิดีโอจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งโดยตรงไม่ได้ หากต้องการย้ายวิดีโอที่ดาวน์โหลดจากการ์ด SD ไปยังหน่วยความจำภายในโทรศัพท์ โปรดทำตามวิธีการด้านล่าง
 1. ลบวิดีโอออกจากที่จัดเก็บข้อมูลภายใน 

 2. เปลี่ยนตำแหน่งในการจัดเก็บวิดีโอเป็นหน่วยความจำภายในโทรศัพท์ 

 3. ดาวน์โหลดวิดีโออีกครั้ง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร