ดาวน์โหลดวิดีโอ YouTube ลงในการ์ด SD

คุณดาวน์โหลดวิดีโอ YouTube ลงในการ์ด SD หรือหน่วยความจำภายในโทรศัพท์ของคุณด้วยปุ่มดาวน์โหลด ได้หากคุณมีคุณสมบัติดังนี้

ดาวน์โหลดวิดีโอลงในการ์ด SD ของโทรศัพท์

หากโทรศัพท์ยังไม่มีการ์ด SD โปรดใส่การ์ด SD เพื่อให้จัดเก็บวิดีโอที่คุณดาวน์โหลดได้ เมื่อมีการ์ด SD ในโทรศัพท์แล้ว โปรดทำตามวิธีการด้านล่าง

บันทึกลงในการ์ด SD โดยค่าเริ่มต้น

 1. แตะรูปโปรไฟล์ ที่ด้านบนของหน้าจอ
 2. แตะการตั้งค่า
 3. แตะเล่นอยู่เบื้องหลังและการดาวน์โหลด
 4. เปิดใช้การ์ด SD (บันทึกวิดีโอลงในการ์ด SD)

หากไม่เปิดใช้การ์ด SD ระบบจะบันทึกวิดีโอลงในหน่วยความจำภายในโทรศัพท์แทน

ตรวจสอบว่าการ์ด SD มีที่ว่างเพียงพอเพื่อบันทึกวิดีโอ

ดาวน์โหลดวิดีโอลงในการ์ด SD

 1. ไปที่วิดีโอที่ต้องการบันทึกลงในการ์ด SD
 2. แตะดาวน์โหลด ใต้วิดีโอ หรือแตะเพิ่มเติม แล้ว ดาวน์โหลดปุ่มดาวน์โหลด จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินใต้วิดีโอเมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น

หากอุปกรณ์ขาดการเชื่อมต่อขณะที่คุณกำลังดาวน์โหลดวิดีโอหรือเพลย์ลิสต์ การดาวน์โหลดจะกลับมาทำงานอีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการ์ด SD

ฉันจะย้ายวิดีโอที่ดาวน์โหลดแล้วจากหน่วยความจำภายในโทรศัพท์ไปยังการ์ด SD ได้อย่างไร

คุณย้ายวิดีโอจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งโดยตรงไม่ได้ หากต้องการย้ายวิดีโอที่ดาวน์โหลดแล้วจากหน่วยความจำภายในโทรศัพท์ไปยังการ์ด SD โปรดทำตามวิธีการด้านล่าง

 1. ลบวิดีโอออกจากที่จัดเก็บข้อมูลภายใน
 2. เปลี่ยนตำแหน่งในการจัดเก็บวิดีโอเป็น SD
 3. ดาวน์โหลดวิดีโออีกครั้ง

ฉันจะย้ายวิดีโอที่ดาวน์โหลดแล้วจากการ์ด SD ไปยังหน่วยความจำภายในโทรศัพท์ได้อย่างไร

คุณย้ายวิดีโอจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งโดยตรงไม่ได้ หากต้องการย้ายวิดีโอที่ดาวน์โหลดแล้วจากการ์ด SD ไปยังหน่วยความจำภายในโทรศัพท์ โปรดทำตามวิธีการด้านล่าง
 1. ลบวิดีโอออกจากการ์ด SD
 2. เปลี่ยนตำแหน่งในการจัดเก็บวิดีโอเป็นหน่วยความจำภายในโทรศัพท์
 3. ดาวน์โหลดวิดีโออีกครั้ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร