Tham gia các khóa học Chứng nhận YouTube

Kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2019, điều kiện để tham gia khóa học Chứng nhận YouTube đã thay đổi. Chúng tôi chỉ cung cấp các khóa học Chứng nhận YouTube cho những người sáng tạo và đối tác có người quản lý đối tác của YouTube hoặc có quyền truy cập vào Content ID. Nếu trước đây bạn đã vượt qua khóa học Chứng nhận YouTube nhưng hiện tại không đáp ứng được các yêu cầu này, thì bạn không đủ điều kiện để chứng nhận lại.

Chương trình Chứng nhận YouTube là một loạt khóa học do chúng tôi thiết kế ra để giúp những người sáng tạo và đối tác đủ điều kiện sử dụng các công cụ và hệ thống nâng cao của YouTube. 

Kiểm tra xem bạn có đủ điều kiện hay không

Chúng tôi chỉ cung cấp các khóa học Chứng nhận YouTube cho những người sáng tạo và đối tác có người quản lý đối tác hoặc có quyền truy cập vào Content ID. 

Ngoài ra, để đủ điều kiện tham gia khóa học Chứng nhận YouTube, bạn phải:

Mẹo: Nếu không đủ điều kiện để tham gia khóa học Chứng nhận YouTube, hãy truy cập vào Học viện sáng tạo YouTube để tìm hiểu cách phát triển và tối ưu hóa kênh của mình. 

Đăng ký khóa học

Nếu đã đủ điều kiện, hãy liên hệ với người quản lý đối tác của bạn để đăng ký khóa học. Người quản lý đối tác sẽ giúp bạn biết những khóa học nào có ích nhất cho bạn.

Nếu bạn không có người quản lý đối tác nhưng có quyền truy cập vào Content ID, hãy chọn mục Nhận hỗ trợ ở góc trên cùng bên phải để liên hệ với nhóm hỗ trợ người sáng tạo.

Hoàn thành khóa học

Hãy thực hiện những điều sau đây để hoàn thành khóa học:

  1. Học xong các tài liệu trong khóa học theo tiến độ của riêng bạn.
  2. Làm bài thi. Bạn có 2 giờ để làm bài thi. Nếu không vượt qua bài thi sau lần đầu tiên thì bạn có thể thi lại sau 24 giờ.

Bạn phải đạt điểm số từ 75% trở lên để vượt qua bài thi này. Sau đó, bạn sẽ nhận được email xác nhận rằng bạn đã hoàn thành bài thi. Thư xác nhận hoàn thành khóa học đó sẽ có giá trị trong 18 tháng. Sau 18 tháng, bạn sẽ phải thi lại. 

Đối tác âm nhạc: Hoàn thành các khóa học đã xác định trong thỏa thuận về Âm thanh và hình ảnh trong bản ghi âm.

Câu hỏi thường gặp về chương trình Chứng nhận YouTube

Tôi có thể thi bao nhiêu lần cho đến khi vượt qua bài thi?

Nếu không vượt qua bài thi sau lần đầu tiên, thì bạn phải đợi 24 giờ để thi lại. Bạn có thể thi lại bao nhiêu lần tùy ý.

Chứng nhận khóa học của tôi đã hết hạn. Tôi có thể tham gia lại khóa học không?

Nếu bạn đủ điều kiện tham gia các khóa học Chứng nhận YouTube, hãy liên hệ với người quản lý đối tác để biết thông tin về việc tham gia lại khóa học. 
 
Nếu bạn không có người quản lý đối tác nhưng có quyền truy cập vào Content ID, hãy chọn mục Nhận hỗ trợ ở góc trên cùng bên phải để liên hệ với nhóm hỗ trợ người sáng tạo. 
 
Nếu không còn đủ điều kiện để tham gia chương trình Chứng nhận YouTube, thì bạn không thể tham gia lại khóa học.

Làm cách nào để trở thành công ty có Chứng nhận YouTube?

Chương trình chứng nhận cho công ty hiện đang tạm ngừng vì chúng tôi đang cải thiện chương trình này. Hãy sớm quay lại nhé!
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?