Експерименти и разпространение на функции на YouTube

Понякога може да забележите, че в различните профили функциите на YouTube изглеждат по различен начин. Възможно е приложението да не е актуализирано до най-новата версия или да виждате експериментална или разпространявана функция.

Какво представлява експериментът?

Експериментът е тест, който използваме, за да измерваме как възприемате нови и подобрени функции на продукта. Наред с другото тези функции включват търсене, споделяне на видеоклипове и реклами.

Постоянно експериментираме с различни начини за по-лесно намиране, гледане и споделяне на видеоклиповете, които са най-значими за вас. Възможно е от време на време да забелязвате някои от направените промени.

Ще използваме отзивите ви от тези експерименти при вземането на решения за разпространение на функции в по-широк мащаб. 

Какво представлява разпространението?

Разпространението е постепенно стартиране на нова функция. За да осигурим безпроблемното протичане на този процес, понякога не показваме новата функция на всички едновременно. Вместо това първо избираме малък процент от зрителите и/или създателите и след това го увеличаваме с времето, докато не дадем достъп до функцията на всички.

Ако искате да споделите мнението си за даден експеримент, изпратете отзиви.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
59
false
false