Thay đổi cỡ chữ

Bạn có thể tăng hoặc giảm cỡ chữ của YouTube trên màn hình bằng cách thay đổi chế độ cài đặt phông chữ của thiết bị.

Tìm hiểu thêm về cách thay đổi cỡ chữ của phụ đề video.

Thay đổi cỡ chữ của YouTube bằng cách thay đổi cỡ chữ của trình duyệt.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?