Promjena veličine fonta

Prikaz fonta na YouTubeu na zaslonu možete povećati ili smanjiti tako da promijenite postavke fonta na uređaju.

Saznajte više o mijenjanju veličine fonta titlova videozapisa.

Veličinu fonta na YouTubeu možete promijeniti tako da promijenite veličinu fonta na svom uređaju.

  1. Na uređaju otvorite aplikaciju Postavke .
  2. Dodirnite Poboljšanja vidljivosti.
  3. Dodirnite Stil veličine fonta.
  4. Klizačem odaberite veličinu fonta.
Napomena: ove se upute odnose na uređaje sa sustavom Android 7.0 i novijim verzijama.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?