Ditt innehåll och begränsat läge

Begränsat läge är en valfri inställning som har varit tillgänglig sedan 2010. Den används av en liten grupp användare, som bibliotek, skolor och offentliga platser som vill ha en begränsad användarupplevelse på YouTube. Begränsat läge är som standard inaktiverat för tittare. Läs hur du aktiverar och inaktiverar Begränsat läge.

Vad gör Begränsat läge?
Begränsat läge skapades för att ge tittare mer kontroll över vilket innehåll de ser på YouTube. Det är ett alternativ för att aktivt välja en begränsad YouTube-upplevelse.
Tittare kan välja att aktivera Begränsat läge på sina egna konton. Systemadministratören kan även aktivera det för datorer på bibliotek, skolor och andra offentliga platser. Tittare som aktiverar Begränsat läge kan inte se kommentarer i videor. 
Hur fungerar Begränsat läge?
En video kan göras otillgänglig på två sätt när Begränsat läge är aktiverat.
  • Först och främst analyserar vårt automatiserade system faktorer som videons metadata, titel och det språk som används i videon.
  • Det kan också hända att vissa videor inte är tillgängliga i Begränsat läge på grund av att mänskliga granskare har valt att åldersbegränsa en video.
Vi förstår att vårt automatiserade system inte är perfekt. Ibland blir det fel när det bedömer vilka videor som ska vara tillgängliga i Begränsat läge. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra automatiserade system.
Visas mitt innehåll om mina tittare har aktiverat Begränsat läge?

Videor med innehåll som kan vara avsett för vuxna visas inte för tittare med Begränsat läge aktiverat.

  • Droger och alkohol: Videor med prat om droganvändning eller missbruk, eller om att dricka alkohol i videor.
  • Sexuella situationer: Detaljerade konversationer om eller skildringar av sex eller sexuella handlingar. Tydligt upplysande innehåll om sexualundervisning, ömhet eller identitet kan visas i Begränsat läge. Det gäller även kyssar eller ömhet som inte är huvudfokus i videon.
  • Våld: Våldsskildringar, våldsamma handlingar, naturkatastrofer och tragedier – eller även våld i nyheterna.
  • Vuxet innehåll: Videor med specifika detaljer om händelser som rör terrorism, krig, brottslighet eller politiska konflikter som har resulterat i dödsfall eller allvarliga skador även om inga stötande eller starka bilder visas.
  • Svordomar och oanständigt språk: Olämpligt språkbruk, bland annat svordomar.
  • Uppviglande och nedvärderande innehåll: Videor med ogrundat uppviglande, provocerande eller nedvärderande innehåll som riktar sig mot en enskild person eller en grupp.
Vi vet att det finns en risk att viktigt innehåll kan gå förlorat om vi tillämpar de här reglerna utan sammanhang. Vi värdesätter när personer diskuterar sina personliga upplevelser och delar känslor. Det fina med YouTube är ju att du kan berätta om du har blivit diskriminerad, dela tankar kring sexualitet och bemöta diskriminering. Därför jobbar vi på att det innehållet ska visas i Begränsat läge. Men tänk på att innehållet måste följa riktlinjerna ovan.
Är Begränsat läge detsamma som åldersbegränsningar på videor?
Nej. En video som inte visas i Begränsat läge är inte nödvändigtvis åldersbegränsad.
Åldersbegränsat innehåll är kanske inte lämpligt för alla tittare. Det visas inte för användare som inte är inloggade, inte har fyllt 18 år eller som har aktiverat Begränsat läge. Läs mer om Åldersbegränsat innehåll.
Hur kan jag se om mina videor filtreras av Begränsat läge? 
Du kan kontrollera själv genom att aktivera Begränsat läge och söka för att se om videon visas. Du kan även gå direkt till videons webbadress och se om den visas. Obs! Ibland går videorna inte att hitta i Begränsat läge direkt när du har laddat upp dem eftersom systemet granskar dem. Vänta en stund innan du försöker söka efter dem.
Filtreras min video av Begränsat läge om den har flaggats som olämplig av tittarna?
En video filtreras inte automatiskt bort av Begränsat läge om den flaggats av tittarna.
Flaggade videor granskas av vårt team för överträdelser av riktlinjerna för communityn. Vissa videor kanske inte bryter mot vår policy, men är ändå inte lämpliga för alla tittare. I dessa fall kan vårt granskningsteam sätta en åldersgräns på videon. Åldersbegränsade videor visas inte för användare som har aktiverat Begränsat läge.
Påverkar Begränsat läge intäktsgenereringen för mina videor?
Du kan fortfarande intäktsgenerera videor även om de inte visas när Begränsat läge är aktivt.
Mina videor filtreras av Begränsat läge. Hur förhindrar jag det?
Om du redigerar videon kan den behöva granskas av systemet en gång till.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?