Innholdet ditt og Begrenset innhold-modus

Begrenset innhold-modus er en valgfri innstilling som har vært tilgjengelig siden 2010. Innstillingen brukes av et mindre antall brukere, som oftest biblioteker, skoler og offentlige institusjoner, som ønsker å begrense hvilke videoer det er mulig å se på YouTube. Begrenset innhold-modus er som standard slått av. Finn ut hvordan du slår Begrenset innhold-modus på eller av.

Hva innebærer Begrenset innhold-modusen?
Begrenset innhold-modus ble laget for brukere som ønsker større kontroll over innholdet de kan se. Innstillingen gjør det mulig å begrense sin egen YouTube-opplevelse.
Seere kan velge å slå på Begrenset innhold-modus for de personlige kontoene sine. Systemadministratorer kan slå på modusen for datamaskiner på biblioteker, skoler og andre offentlige institusjoner. Seere som slår på Begrenset innhold-modus, kan ikke se videokommentarer. 
Hvordan fungerer Begrenset innhold-modus?
Det finnes to måter videoer kan bli utilgjengelige på når Begrenset innhold-modus er slått på.
 • I de fleste tilfeller brukes det automatiske systemet vårt til å sjekke signaler som videoens metadata og tittel samt språket som brukes i videoen.
 • Enkelte videoer bli utilgjengelige i Begrenset innhold-modus etter å ha fått aldersbegrensning som følge av manuell evaluering.
Vi vet at det automatiske systemet vårt av og til kan gjøre feil når det skal vurderes hvilke videoer som skal være tilgjengelig i Begrenset innhold-modus. Vi ser alltid etter løsninger som kan gjøre systemene våre enda bedre.
Vises videoene mine hvis seerne har slått på Begrenset innhold-modus?

Videoer med innhold som kan være uegnet for barn, vises ikke til seere som har slått på Begrenset innhold-modus.

 • Narkotika og alkohol: Videoer som omtaler bruk eller misbruk av narkotika, eller som viser inntak av alkohol.
 • Seksuelle situasjoner: Svært detaljerte samtaler om eller skildringer av sex eller seksuell aktivitet. Noe pedagogisk, oppriktig innhold som omhandler seksualundervisning og seksuell ømhet eller identitet, kan vises i Begrenset innhold-modus. Det samme gjelder kyssing eller ømhet som ikke er altfor seksualisert eller hovedfokuset i videoen.
 • Vold: Eksplisitte skildringer av vold, voldshandlinger, naturkatastrofer og tragedier. Dette gjelder også vold i nyhetene.
 • Emner som er uegnet for barn: Videoer som inneholder detaljert informasjon om hendelser knyttet til terrorisme, krig, kriminalitet og politiske konflikter som har ført til død eller alvorlige skader, selv om det ikke vises noen detaljerte bilder.
 • Banning og grov språkbruk: Upassende språkbruk, inkludert stygt språk.
 • Provoserende eller fornedrende innhold: Videoinnhold som er unødvendig provoserende, opprørende eller fornedrende mot en enkeltperson eller gruppe.
Vi vet at det er fare for at en del viktig innhold kan gå tapt hvis vi skulle bruke disse reglene uten kontekst. Vi verdsetter historier der enkeltpersoner snakker om personlige erfaringer og deler følelser. Noe av det som gjør YouTube så bra, er når folk deler historier om møter med fordommer, viser åpenhet rundt seksualitet og kjemper mot diskriminering. Vi jobber for at slike historier skal være tilgjengelige i Begrenset innhold-modus. Men husk at innholdet ditt må være i samsvar med retningslinjene ovenfor for å kunne vises.
Er Begrenset innhold-modus det samme som aldersbegrensning eller aldersgrenser?
Nei. En video som ikke er tilgjengelig i Begrenset innhold-modus, er ikke nødvendigvis aldersbegrenset.
Aldersbegrenset innhold er kanskje ikke egnet for alle seere. Innholdet er ikke synlig for brukere som
 • har logget av
 • er under 18 år
 • har slått på Begrenset innhold-modus
Finn ut mer om aldersbegrenset innhold.
Hvordan kan jeg sjekke om videoene mine filtreres ut av Begrenset innhold-modus på YouTube? 
Du kan sjekke dette ved å slå på Begrenset innhold-modus og søke etter videoen for å se om du får den opp. Du kan også gå rett til nettadressen til videoen for å se om den kan spilles eller ikke.
Merk: Noen ganger er ikke videoer tilgjengelige i Begrenset innhold-modus rett etter opplasting, fordi videoene fortsatt vurderes i systemet vårt. Vent litt før du sjekker om en video er tilgjengelig.
Blir videoen min filtrert ut i Begrenset innhold-modus hvis brukere har rapportert den som upassende?
En video blir ikke automatisk filtrert ut i Begrenset innhold-modus hvis den er rapportert av brukere.
Teamet vårt vurderer rapporterte videoer opp mot retningslinjene for brukere. Enkelte videoer er kanskje ikke egnet for alle, selv om de ikke bryter retningslinjene våre. I slike tilfeller kan teamet vårt gi videoen en aldersgrense. Videoer med aldersgrense vises ikke for brukere som har slått på Begrenset innhold-modus.
Har Begrenset innhold-modus noen innvirkning på inntektsgenereringen for videoene mine?
Du kan fortsatt tjene penger på videoer selv om de ikke er tilgjengelige når Begrenset innhold-modus er slått på.
Videoene mine blir filtrert ut av Begrenset innhold-modus. Hvordan kan jeg forhindre dette?
Hvis du redigerer videoen, kan det hende systemet vårt vurderer den på nytt. Hvis du har gjennomgått retningslinjene våre og fortsatt mener at videoen din bør være tilgjengelig i Begrenset innhold-modus, kan du sende oss en tilbakemelding.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
59
false