Ενημέρωση της εφαρμογής YouTube

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία με την εφαρμογή YouTube, ενημερώστε την εφαρμογή στην πιο πρόσφατη έκδοση. Ενημερώνουμε την εφαρμογή YouTube, ώστε να έχετε πρόσβαση σε νέες λειτουργίες, να απολαμβάνετε ταχύτερη εμπειρία χρήσης, να επωφελείστε από επιδιορθώσεις και πολλά άλλα. Ακόμη κι αν δεν έχετε την πιο ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής, θα εξακολουθείτε να βλέπετε βίντεο στο YouTube, αλλά ίσως να μην έχετε πρόσβαση σε μερικές από τις νεότερες λειτουργίες.

Ενημέρωση της εφαρμογής YouTube

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Store  Play Store.
  2. Πατήστε Μενού Μενούκαι έπειτα Οι εφαρμογές και τα παιχνίδια μου.
  3. Οι εφαρμογές για τις οποίες διατίθεται ενημέρωση θα έχουν την ετικέτα "Ενημέρωση".
  4. Πατήστε Ενημέρωση όλων, για να ενημερώσετε όλες τις εφαρμογές. Για μεμονωμένες εφαρμογές, βρείτε τη συγκεκριμένη εφαρμογή που θέλετε να ενημερώσετε και πατήστε Ενημέρωση.

Μερικές φορές, μπορεί να χρειαστεί να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας για να ενημερώσετε μια εφαρμογή. Μάθετε περισσότερα για αυτοματοποιημένες ενημερώσεις.

Σημείωση: Ορισμένες εφαρμογές απαιτούν νέα δικαιώματα, όταν γίνει ενημέρωση. Μπορεί να εμφανιστεί μια ειδοποίηση, η οποία θα σας ζητήσει να αποδεχτείτε τα νέα δικαιώματα.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Android iPhone και iPad