Quản lý đóng góp của cộng đồng mà bạn đã gửi

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng phiên bản YouTube Studio thử nghiệm, hãy chọn Creator Studio phiên bản cũ ở trình đơn bên trái để làm theo các bước sau.

Bạn có thể quản lý nội dung phụ đề mà mình đã đóng góp trong trung tâm đóng góp của bạn.

 1. Ở góc trên cùng bên phải, nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn sau đó Creator Studio.
 2. Ở bảng điều khiển bên trái, chọn Đóng góp của bạn.
 3. Sử dụng các tab ở đầu để quản lý đóng góp của bạn:
  • Xem bản nháp: Chọn tab Bản nháp để xem nội dung bạn đang làm.
  • Xem nội dung gửi của bạn: Chọn tab Nội dung gửi để xem đóng góp của bạn, bao gồm cả trạng thái của từng nội dung.
  • Chỉnh sửa nội dung đóng góp: Chọn tab Phụ đề đóng góp sau đó Xem để xem nội dung đóng góp mà bạn muốn chỉnh sửa. Ở cuối trang, chọn Chỉnh sửa. Nếu các cộng tác viên khác trong cộng đồng đã thêm nội dung từ lần cập nhật cuối của bạn, bạn sẽ thấy phiên bản mới nhất mà người hâm mộ gửi. Nếu không, bạn sẽ nhìn thấy bản nháp mới nhất. Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, hãy nhấp vào Gửi hoặc OK.
  • Xem nội dung đã xuất bản: Chọn tab Phụ đề đóng góp sau đó Xem để xem tất cả nội dung gửi được ghi chú là "Đã xuất bản".
  • Xem video được đề xuất: Chọn tab Đóng góp để xem các đề xuất cho những video bạn có thể muốn đóng góp hoặc đánh giá.

Được ghi công cho các đóng góp

Sau khi gửi đóng góp, bạn có thể lựa chọn có hiển thị tên mình trong danh sách cộng tác viên hay không. Danh sách này hiển thị trong phần mô tả của video trên trang xem.

Để được ghi công cho đóng góp, bạn cần có kênh YouTube. Tìm hiểu cách để được ghi công vì đã đóng góp hoặc từ chối nêu tên.

Các cộng tác viên khác có thể sửa đổi hoặc cải thiện đóng góp của bạn. Dữ liệu này sẽ được giữ lại cho đến khi người sáng tạo video chọn xóa video.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?