Quản lý đóng góp của cộng đồng mà bạn đã gửi

Phiên bản YouTube Studio thử nghiệm hiện chưa hỗ trợ tính năng này. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản YouTube Studio thử nghiệm (studio.youtube.com), hãy chọn Creator Studio phiên bản cũ ở menu bên trái để làm theo các bước sau.

Bạn có thể quản lý nội dung phụ đề mà mình đã đóng góp trong trung tâm đóng góp của bạn.

 1. Ở góc phải trên cùng, hãy nhấp vào tài khoản của bạn > Creator Studio.
 2. Ở bảng điều khiển bên trái, chọn Đóng góp của bạn.
 3. Sử dụng các tab ở đầu để quản lý đóng góp của bạn:
  • Xem bản nháp: Chọn tab Bản nháp để xem nội dung bạn đang làm.
  • Xem nội dung gửi của bạn: Chọn tab Nội dung gửi để xem đóng góp của bạn, bao gồm cả trạng thái của từng nội dung.
  • Chỉnh sửa đóng góp: Chọn tab Nội dung gửi > Xem cho đóng góp bạn muốn chỉnh sửa. Ở cuối trang, chọn Chỉnh sửa. Nếu các cộng tác viên khác trong cộng đồng đã thêm nội dung từ lần cập nhật cuối của bạn, bạn sẽ thấy phiên bản mới nhất mà người hâm mộ gửi. Nếu không, bạn sẽ nhìn thấy bản nháp mới nhất. Nhấp vào Gửi hoặc OK khi bạn chỉnh sửa xong.
  • Xem nội dung đã xuất bản: Chọn tab Nội dung gửi > Xem cho mọi nội dung gửi được ghi chú là "Đã xuất bản".
  • Xem video được đề xuất: Chọn tab Đóng góp để xem các đề xuất cho những video bạn có thể muốn đóng góp hoặc đánh giá.

Được ghi nhận tác giả cho các đóng góp

Sau khi gửi đóng góp, bạn có thể lựa chọn có hiển thị tên mình trong danh sách cộng tác viên hay không. Danh sách này hiển thị trong phần mô tả của video trên trang xem.

Để được ghi nhận tác giả cho đóng góp, bạn cần có kênh YouTube. Tìm hiểu cách được ghi nhận tác giả vì đã đóng góp hoặc từ chối nêu tên.

Các cộng tác viên khác có thể sửa đổi hoặc cải thiện đóng góp của bạn. Dữ liệu này sẽ được giữ lại cho đến khi người sáng tạo video chọn xóa video.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?