Video bị khóa ở chế độ riêng tư

Tại YouTube, chúng tôi tin tưởng việc giải quyết hành vi sử dụng sai bằng những biện pháp có tác động thực sự và tích cực, đồng thời giúp YouTube trở thành một nền tảng tuyệt vời cho người sáng tạo và người xem trên khắp thế giới. Một trong những cách chúng tôi nỗ lực vì mục tiêu này là cấm hành vi sử dụng thẻ từ khóa không liên quan hoặc gây hiểu lầm.

Video của bạn có thể bị khóa và chuyển sang chế độ riêng tư nếu bị xác định vi phạm chính sách của chúng tôi. Khi bị khóa ở chế độ này, video sẽ không xuất hiện công khai. Nếu người xem có đường liên kết đến video, video đó sẽ xuất hiện dưới dạng không hoạt động.

Tôi sẽ nhận được thông báo về hành động này như thế nào?

Bạn sẽ nhận được email giải thích rằng một video của bạn đã bị khóa ở chế độ riêng tư. Trong một số trường hợp, bạn có thể khiếu nại quyết định này. Nếu bạn quyết định khiếu nại thì theo quy trình khiếu nại, chúng tôi có thể gửi thêm email để hướng dẫn các bước tiến hành.

Khi bị khóa ở chế độ riêng tư, điều gì sẽ xảy ra với video của tôi?

Khi bị khóa ở chế độ riêng tư, video sẽ không xuất hiện trên kênh của bạn hoặc trong các kết quả tìm kiếm và người dùng khác cũng không thể thấy video đó. Người đăng ký kênh của bạn sẽ không nhìn thấy video bị khóa ở chế độ riêng tư. Không như những video riêng tư do người dùng tự chọn, bạn chỉ có thể thay đổi chế độ hiển thị cho video bị khóa ở chế độ riêng tư sau khi hoàn thành việc gửi video đó để chúng tôi xem xét lại.

Tài khoản của bạn không phải nhận cảnh cáo khi có video bị khóa ở chế độ riêng tư. Bạn có thể khắc phục mọi sự cố và gửi kháng nghị để yêu cầu chúng tôi xem xét lại video ngay từ trình quản lý video. Hãy xem nội dung dưới đây để biết các bước về cách gửi kháng nghị.

Làm cách nào để khắc phục vấn đề này?

  1. Xem lại Nguyên tắc cộng đồng và các bài học trong Học viện sáng tạo của YouTube.
  2. Kiểm tra lại để đảm bảo nội dung của bạn tuân thủ nguyên tắc của chúng tôi.
  3. Gửi đơn khiếu nại trong YouTube Studio nếu bạn đã khắc phục vấn đề hoặc nếu bạn cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn.

Đối với những video bị khóa ở chế độ riêng tư do được tải lên bằng một dịch vụ API chưa được xác minh, thì bạn không thể khiếu nại. Bạn cần tải lại video đó lên qua dịch vụ API đã xác minh hoặc qua ứng dụng/trang web YouTube. Dịch vụ API chưa được xác minh mà bạn dùng cũng có thể đăng ký tham gia kiểm tra API.

Để đảm bảo video của bạn không bị khóa ở chế độ riêng tư, đừng đăng những nội dung: 

  • Có thẻ từ khóa không liên quan hoặc gây hiểu lầm trong phần "Mô tả" và "Thẻ" của video. Tìm hiểu thêm trong bài viết của chúng tôi về các phương pháp hay nhất về siêu dữ liệu.
  • Được tải lên bằng dịch vụ API chưa được xác minh của bên thứ ba.

Lưu ý: Đây chưa phải danh sách đầy đủ. 

Video của tôi có tự động chuyển sang chế độ công khai nếu tôi khiếu nại thành công không?

Không. Nếu bạn có thể khiếu nại và video của bạn được xem xét thành công, thì bạn có thể đặt video đó ở chế độ công khai. Tuy nhiên, video của bạn sẽ không tự động chuyển sang chế độ công khai. Video đó vẫn ở chế độ riêng tư cho đến khi bạn thay đổi cài đặt quyền riêng tư cho video. Điều này là để đảm bảo bạn có thể kiểm soát thời điểm đặt video của bạn thành công khai.

Điều này sẽ có tác động gì đến khả năng kiếm tiền?

Video bị khóa là riêng tư không đủ điều kiện tham gia kiếm tiền. Sau khi bạn gửi đơn khiếu nại và chúng tôi nhận thấy video đó không còn vi phạm chính sách, video có thể tiếp tục kiếm tiền.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?