Video bị khóa là riêng tư

Tại YouTube, chúng tin tưởng vào các cách giải quyết vi phạm mà theo đó sẽ tạo ra tác động tích cực, thực sự trong khi cũng làm cho trang web trở thành một nơi tuyệt vời dành cho người sáng tạo và người xem trên khắp thế giới. Một trong những cách chúng tôi thử và thực hiện là cấm sử dụng các thẻ không liên quan hoặc gây hiểu lầm.

Nếu video của bạn được xác định là vi phạm chính sách của chúng tôi về siêu dữ liệu gây hiểu lầm, thì video có thể bị khóa là riêng tư. Khi video bị khóa là riêng tư, video sẽ không hiển thị công khai. Nếu người xem có liên kết đến video, video đó sẽ xuất hiện dưới dạng không khả dụng.

Tôi sẽ nhận được thông báo về hành động này như thế nào?

Bạn sẽ nhận được email giải thích rằng một trong các video của bạn đã bị khóa là riêng tư. Nếu kháng nghị, bạn sẽ nhận được thêm tin nhắn chứa thông tin về cách tiến hành kháng nghị qua email.

Điều gì xảy ra với video của tôi khi video bị khóa là riêng tư?

Khi video bị khóa là riêng tư, video sẽ không xuất hiện trên kênh của bạn hoặc trong kết quả tìm kiếm và sẽ không hiển thị với người dùng khác. Không giống như các video riêng tư do người dùng chọn, bạn sẽ không thể thay đổi trạng thái của video cho đến sau khi bạn đã gửi thành công video để xem xét lại.

Không có cảnh cáo áp dụng cho tài khoản của bạn khi điều này xảy ra. Bạn có thể sửa mọi sự cố và gửi kháng nghị để yêu cầu xem xét lại video ngay từ trình quản lý video của bạn. Hãy xem nội dung dưới đây để biết các bước về cách gửi kháng nghị.

Làm thế nào để khắc phục sự cố này?

  1. Xóa mọi thẻ không liên quan hoặc gây hiểu lầm khỏi phần “Mô tả” và “Thẻ” của video. Tìm hiểu thêm trong bài viết của chúng tôi về các phương pháp hay nhất về siêu dữ liệu.
  2. Gửi video để xem xét bằng cách nhấp vào nút Bị khóa là riêng tư [Kháng nghị] trong phần Trình quản lý video của kênh. Bạn chỉ có thể gửi một kháng nghị mỗi video, vì vậy hãy chắc chắn xem lại tất cả thông tin ở trên trước tiên.

Sau khi nhóm của chúng tôi xem xét video, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn và thông báo về các bước tiếp theo.

Tôi có thể tìm thêm thông tin về cách khắc phục sự cố này ở đâu?

Vui lòng xem các phương pháp hay nhất sau đây hoặc xem video này để được trợ giúp về cách sửa siêu dữ liệu của video. Các loại vi phạm khác về siêu dữ liệu có tính chất nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như vi phạm của người gửi spam, vẫn sẽ nhận được cảnh cáo vi phạm Điều khoản sử dụng và sẽ bị xóa khỏi nền tảng.

Video của tôi sẽ tự động đặt thành công khai nếu kháng nghị của tôi thành công chứ?

Không, nếu video của bạn được xem xét thành công, bạn có thể đặt video là công khai chứ video không tự động đặt thành công khai. Video vẫn ở trạng thái riêng tư cho đến khi bạn thay đổi cài đặt bảo mật của video. Điều này là để đảm bảo bạn có thể kiểm soát thời điểm đặt video của bạn thành công khai.

Điều này sẽ có tác động gì đến khả năng kiếm tiền?

Video bị khóa là riêng tư không đủ điều kiện tham gia kiếm tiền. Sau khi bạn gửi kháng nghị và chúng tôi thấy video không còn vi phạm chính sách của chúng tôi, thì video có thể tiếp tục kiếm tiền.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?