Video bị khoá ở chế độ riêng tư

Tại YouTube, chúng tôi tin tưởng việc giải quyết hành vi sử dụng sai bằng những biện pháp có tác động thực sự và tích cực, đồng thời giúp YouTube trở thành một nền tảng tuyệt vời cho nhà sáng tạo và người xem trên khắp thế giới. Một trong những cách chúng tôi nỗ lực vì mục tiêu này là cấm hành vi sử dụng thẻ không liên quan hoặc gây hiểu lầm.

Video của bạn có thể bị khoá và chuyển sang chế độ riêng tư nếu bị xác định vi phạm chính sách của chúng tôi. Khi bị khoá ở chế độ này, video sẽ không xuất hiện công khai. Nếu người xem có đường liên kết đến video, video đó sẽ xuất hiện dưới dạng không hoạt động.

Tôi sẽ nhận được thông báo về hành động này như thế nào?

Bạn sẽ nhận được email giải thích rằng một video của bạn đã bị khoá ở chế độ riêng tư. Trong một số trường hợp, bạn có thể kháng nghị quyết định này. Nếu bạn quyết định kháng nghị thì theo quy trình kháng nghị, chúng tôi có thể gửi thêm email để hướng dẫn các bước tiến hành.

Khi bị khoá ở chế độ riêng tư, điều gì sẽ xảy ra với video của tôi?

Khi bị khoá ở chế độ riêng tư, video sẽ không xuất hiện trên kênh của bạn hoặc trong các kết quả tìm kiếm và người dùng khác cũng không thể thấy video đó. Người đăng ký kênh của bạn sẽ không nhìn thấy video bị khoá ở chế độ riêng tư. Không như những video riêng tư do người dùng tự chọn, bạn chỉ có thể thay đổi chế độ hiển thị cho video bị khoá ở chế độ riêng tư sau khi YouTube hoàn tất việc xem xét lại video đó.

Tài khoản của bạn không phải nhận cảnh cáo khi có video bị khoá ở chế độ riêng tư. Bạn có thể khắc phục vấn đề và gửi đơn kháng nghị để yêu cầu chúng tôi xem xét lại video ngay trong trình quản lý video. Hãy xem nội dung dưới đây để biết các bước gửi đơn kháng nghị.

Làm cách nào để khắc phục vấn đề này?

  1. Xem lại Nguyên tắc cộng đồng của YouTube.
  2. Kiểm tra lại để đảm bảo nội dung của bạn tuân thủ nguyên tắc của chúng tôi.
  3. Gửi đơn kháng nghị trong YouTube Studio nếu bạn đã khắc phục vấn đề hoặc nếu bạn cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn.

Đối với những video bị khoá ở chế độ riêng tư do được tải lên bằng một dịch vụ API chưa được xác minh, thì bạn không thể kháng nghị. Bạn cần tải lại video đó lên qua dịch vụ API đã xác minh hoặc qua ứng dụng/trang web YouTube. Dịch vụ API chưa được xác minh mà bạn dùng cũng có thể đăng ký tham gia kiểm tra API.

Để đảm bảo video của bạn không bị khoá lại ở chế độ riêng tư, đừng đăng những nội dung: 

  • Có thẻ không liên quan hoặc gây hiểu lầm trong phần "Mô tả" và "Thẻ" của video. Tìm hiểu thêm trong bài viết của chúng tôi về các phương pháp hay nhất về siêu dữ liệu.
  • Được tải lên bằng dịch vụ API chưa được xác minh của bên thứ ba.

Lưu ý: Đây chưa phải danh sách đầy đủ. 

Nếu tôi kháng nghị thành công, video của tôi có tự động chuyển sang chế độ công khai không?

Không. Nếu bạn có thể kháng nghị và video của bạn được xem xét thành công, thì bạn có thể đặt video đó ở chế độ công khai. Tuy nhiên, video của bạn sẽ không tự động chuyển sang chế độ công khai. Video đó vẫn ở chế độ riêng tư cho đến khi bạn thay đổi chế độ cài đặt quyền riêng tư cho video. Điều này là để đảm bảo bạn có thể kiểm soát thời điểm đặt video của mình thành công khai.

Điều này sẽ có tác động gì đến khả năng kiếm tiền?

Video bị khoá ở chế độ riêng tư không đủ điều kiện tham gia kiếm tiền. Sau khi bạn gửi đơn kháng nghị và chúng tôi nhận thấy video đó không còn vi phạm chính sách, video có thể tiếp tục kiếm tiền.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính