Videozapisi zaključani kao privatni

Stav je YouTubea da na zloupotrebe treba odgovoriti na načine koji će donijeti stvarne i pozitivne rezultate, a istovremeno će našu web-lokaciju učiniti odličnim mjestom za autore sadržaja i gledatelje širom svijeta. Jedna od mjera kojima to pokušavamo postići zabrana je upotrebe nepovezanih ili zavaravajućih oznaka.

Ako se utvrdi da vaš videozapis krši naša pravila o zavaravajućim metapodacima, možda će biti zaključan kao privatan. Kad je videozapis zaključan kao privatan, nije vidljiv javnosti. Ako korisnik ima vezu na videozapis, on će se prikazati kao nedostupan.

Kako ću saznati za tu radnju?

Primit ćete e-poruku s objašnjenjem da je jedan od vaših videozapisa zaključan kao privatan. Ako podnosite žalbu, putem e-pošte primit ćete dodatne poruke s informacijama o daljnjim koracima.

Što se događa s mojim videozapisom kad je zaključan kao privatan?

Kad je videozapis zaključan kao privatan, ne prikazuje se na vašem kanalu ili u rezultatima pretraživanja i drugi ga korisnici ne mogu vidjeti. Za razliku od videozapisa koje korisnici odluče postaviti kao privatne, status videozapisa moći ćete promijeniti tek ako ga pošaljete na ponovni pregled i ishod tog pregleda bude pozitivan.

Vaš račun neće dobiti opomenu ako se to dogodi. U upravitelju videozapisa možete izravno riješiti eventualne probleme i podnijeti žalbu da bismo videozapis ponovo pregledali. U nastavku potražite korake podnošenja žalbe.

Kako to mogu popraviti?

  1. Uklonite sve nepovezane ili zavaravajuće oznake iz odjeljaka "Opis" i "Oznake" u svojem videozapisu. Više o tome možete saznati u našem članku o najboljim primjerima iz prakse za metapodatke.
  2. Pošaljite videozapis na pregled klikom na gumb Zaključano kao privatno [Podnesite žalbu] u odjeljku Upravitelj videozapisa na svojem kanalu. Možete podnijeti samo jednu žalbu po videozapisu i zato najprije pregledajte sve prethodno navedene informacije.

Kad naš tim pregleda videozapis, obratit ćemo vam se i upoznati vas sa sljedećim koracima.

Gdje mogu saznati više o rješavanju tog problema?

Ako vam je potrebna pomoć pri popravljanju metapodataka svojeg videozapisa, pregledajte ove najbolje primjere iz prakse ili pogledajte ovaj videozapis. Druge, teže vrste povreda pravila o metapodacima, poput onih koje čine pošiljatelji neželjenih sadržaja, i dalje dovode do opomene zbog kršenja Uvjeta pružanja usluge i uklanjanja videozapisa s platforme.

Ako se moja žalba pozitivno riješi, hoće li moj videozapis automatski postati javan?

Ne. Ako rezultat pregleda vašeg videozapisa bude pozitivan, videozapis ćete moći postaviti kao javan, ali on neće automatski postati javan. Videozapisi ostaju privatni sve dok sami ne promijenite njihove postavke privatnosti. Tako postupamo jer vam želimo pružiti mogućnost da sami odlučite u kojem će trenutku videozapis postati javan.

Kakav utjecaj to ima na unovčavanje?

Videozapisi zaključani kao privatni ne ispunjavaju uvjete za unovčavanje. Ako se nakon podnošenja žalbe utvrdi da videozapis više ne krši naša pravila, njegovo unovčavanje može se nastaviti.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?