จัดการสแปมในการสนับสนุนของชุมชน

เราได้ปิดใช้การเผยแพร่การสนับสนุนของชุมชนแบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้มีสแปมหรือการละเมิด ดูวิธีตรวจสอบและเผยแพร่การสนับสนุนในวิดีโอ

คุณเชิญชุมชนผู้ชมให้ช่วยเพิ่มชื่อ คำอธิบาย และคำบรรยายในวิดีโอของคุณได้ ("เนื้อหาที่ส่งเข้ามา") การสนับสนุนคำบรรยายของชุมชนทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบโดยผู้ร่วมให้คำบรรยายคนอื่นๆ ในกระบวนการตรวจสอบโดยชุมชน และ YouTube จะดูแลเนื้อหาที่ได้รับแจ้งจากชุมชนว่ามีสแปมหรือเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

แม้คุณจะให้ชุมชนช่วยสร้างและตรวจสอบการสนับสนุนได้ แต่คุณจะต้องอนุมัติการสนับสนุนนั้นด้วยตนเองเพื่อเผยแพร่ เนื่องจากอาจเกิดการละเมิดขึ้นได้เสมอแม้มีการสนับสนุนของชุมชนคอยให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ คุณยังควรตรวจสอบเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งต่างๆ เช่น ลิงก์สแปมและภาษาที่ไม่เหมาะสมปรากฏอยู่ในเนื้อหาที่แปล

ความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา ดังนั้นเราจึงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ YouTube ปลอดจากสแปม และทำให้คุณควบคุมสิ่งที่จะแสดงในช่องได้ คุณยังสามารถรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้ด้วย 

ภาพรวมของกระบวนการตรวจสอบ

เนื้อหาที่ส่งเข้ามาทั้งหมดจะผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยผู้สนับสนุนของชุมชนก่อนที่จะมีการเผยแพร่ ซึ่งคุณจะตรวจสอบเนื้อหาด้วยตนเองได้ในระหว่างนี้และหลังสิ้นสุดกระบวนการดังกล่าว

 1. เมื่อมีการส่งเนื้อหาเข้ามา เนื้อหาดังกล่าวจะผ่านการตรวจสอบหลายครั้งโดย YouTube และชุมชน ดังนี้
  • YouTube จะค้นหาสัญญาณความเสี่ยงต่างๆ เช่น คำที่ไม่สุภาพ ชื่อเสียงของผู้ร่วมให้คำบรรยาย ภาษาของเนื้อหา และอื่นๆ โดยอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาที่ส่งเข้ามา
  • นอกจากนี้ ผู้ร่วมให้คำบรรยายในชุมชนยังช่วยตรวจสอบเนื้อหาที่ส่งเข้ามาด้วย โดยพวกเขาจะโหวตคุณภาพของเนื้อหา และหากมีบางอย่างที่ไม่ถูกต้องก็สามารถรายงานว่าเป็นสแปมได้
 2. ระบบจะส่งข้อมูลที่มีการรายงานหรือที่มีสัญญาณความเสี่ยงอื่นๆ สูงไปยังทีมปฏิบัติการด้านสแปมและการละเมิดของเรา บุคคลจริงๆ ในทีมนี้จะเป็นผู้ประเมินเนื้อหาเหล่านั้น
  • หากพวกเขาพิจารณาแล้วว่าเนื้อหาที่ส่งเข้ามาเป็นสแปมหรือไม่เหมาะสม เนื้อหาดังกล่าวจะถูกนำออกจากคิวคำบรรยาย 
  • หากพวกเขาพิจารณาแล้วว่าเนื้อหาที่ส่งเข้ามาเป็นเนื้อหาที่ถูกต้อง เนื้อหาดังกล่าวจะได้รับการส่งต่อเพื่อตรวจสอบโดยชุมชนของผู้ร่วมให้คำบรรยายของคุณ
 3. เนื้อหาที่ส่งเข้ามาทั้งหมดซึ่งไม่มีการแจ้งว่าเป็นสแปมจะผ่านการตรวจสอบครั้งที่ 2 ดังนี้

เมื่อกระบวนการตรวจสอบโดยชุมชนเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะเผยแพร่การสนับสนุนได้

แจ้งว่าคำแปลหรือคำบรรยายไม่เหมาะสม

เราไว้ใจคุณและชุมชน YouTube ในการรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หากพบเนื้อหาที่เป็นการละเมิดในคำแปล คุณแจ้งว่าเนื้อหาดังกล่าวไม่เหมาะสมได้ ดังนี้ 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร